Optické působení barev

Barvy v zahradě nevnímáme ojediněle, naopak můsíme vždy vzít v úvahu, že působí dohromady s celkovým uspořádáním, liniemi, výškami, texturami. Výrazně jsou také ovlivněny intenzitou světla – ve stínu bude tentýž barevný odstín působit jinak než na přímém slunci.

1. Jestliže chceme určitý prvek zdůraznit, můžeme to udělat tak, že ho učiníme kontrastní vůči okolí – čím víc kontrastní barvy prvku a jeho okolí zvolíme, tím více bude viditelný.

2. Syté barvy jsou dominantní, jejich odstíny jsou méně zářivé. Nejvyššího kontrastu docílíme použitím sytých barev.

3. Odstíny vzniklé smícháním barvy s černou jsou teplejší a jeví se, že jsou k nám blíže. Odstíny vzniklé smícháním barvy s bílou jsou ustupující, lehčí, vzdušnější a čím více bílé obsahují, tím jsou světlejší a jeví se nám, že jsou od nás vzdálené. Avšak čistě bílá vystupuje dopředu.

4. Studené barvy, modrá nebo zelená, vytvářejí iluzi vzdálenosti a teplé barvy naopak.

5. Na slunných místech se barvy jeví koncentrovanější, kdežto na stinných místech jsou více utlumené, potlačené. Barevné plochy se tedy budou měnit podle intenzity světla – denní, roční doby apod.

Vzdálenost mezi námi a lavičkou se zdá být kratší díky výsadbě tmavších, červenolistých rostlin před ní (zároveň i lavička je v tmavším odstínu):

Vzdálenost lavičky od nás se tentokrát jeví o něco delší díky světlým a bíle panašovaným keřům před ní (a lavička je ve světlejším ustupujícím odstínu):

Na následujících obrázcích zahrady opticky prodlužuje výsadba – v popředí teplé odstíny jsou dál vystřídány chladnými barvami:

Zdůraznění elegantního tvaru zdi sytou kontrastní barvou:

 Foto: autorka