Co udělat s pozemkem, na kterém se skrývají různá zákoutí za různě velkými stavbami? Přední část je malinkatá, zadní se nepravidelně rozšiřuje… Úkol nad úkoly…

Taková byla zahrada za starším dvoupatrovým domem. Původní majitelé postavili na zahradě několik dalších menších staveb, které jsou stále velmi užitečné, takže je noví majitelé zachovají i do budoucna. Ovšem vznikl nepravidelný prostor  →

Předmětem řešení je část zahrady mimo užitkovou zahradu, která bude oddělena živým plotem. Budoucí zahrada má být příjemná k pobytu i na pohled, nově v ní mají najít místo nadzemní bazén, posezení, hry dětí (fotbal).

Varianta A:

Jedno z možných řešení je umístění bazénu za hospodářskou budovu  →

Šikovným nápadem, který v této situaci vyřeší stísněný prostor před domem, je pergola ve tvaru L  →

K domu otevřená pergola nebrání výhledu za ní, současně opticky vylehčuje úzké hrdlo. Pergola je vyvážena košatým stromem v protějším rohu, geometricky umístěné pražce usnadňují pohyb po zahradě a spojují různá místa.

Také dlažba mezi příjezdovou cestou ke garáži a hlavními vstupními dveřmi je účelná z několika důvodů – pro pohodlný přechod od auta do domu; dlažba pokryje téměř celodenně stinné místo; pruh dlažby odlišné barvy v šířce přístavby smysluplně napojí a začlení vchodovou přístavbu do celku  →

Lavice v zádveří ukončí pohled ze zahrady a zároveň je kam odložit nákupy, než se najdou klíče…

Soukromí chrání košatý strom rostoucí v rohu dvorku a dřevěná treláž s pnoucím zimolezem na boku pergoly  →

Místo pro hry se našlo ve vzdálenější části zahrady před brankou vedoucí do užitkové zahrady  →

Předešlé řešení splňuje požadavky majitelů, mimo to přirozeně přitahuje pozornost k zajímavým prvkům v přední části a teprve postupně návštěvník objevuje další části zahrady. Koncentrací na pražce položené v úhlu ve světlém štěrku a na opakující se tvar L nebo zaobleného J se eliminuje jinak chaotický pocit, který vládl v původní zahradě.

Varianta B:

Další možností je umístění bazénu za pergolu  →

Tento návrh k upoutání pozornosti využívá tvaru elipsy, která zahradu opticky rozšíří, především štěrková elipsa před domem  →

Na dlážděné elipsy navazují vlny jednoduchého betonového chodníku, jehož jednolitá šeď dobře doplňuje tvar a materiál elipsovitých dlažeb pod pergolou, bazénem a otevřeným posezením  →

Pergola má stále pro tento dvorek výhodný tvar do L, jejímu tvaru se přizpůsobila i elipsovitá dlažba  →

Příjemný výhled na pergolu je i ze sousední zahrady  →

Také v tomto řešení se najde místo pro hry v zadní části zahrady  →

Tento návrh také splňuje požadavky majitelů a ladné tvary vlnící se dolů zahradou eliminují původní nepříznivé uspořádání. Návrh opět využívá předchozí dobré nápady pro tuto zahradu – pergolu do L a vydlážděnou severní spojnici mezi garáží a vchodovou přístavbou.

Jak vypadá tato zahrada v noci (a také další zahrady) ukazuje příspěvek Světlo v noční zahradě.