Vztahy mezi barvami

Barvy jsou mocný nástroj v zahradním návrhářství. Můžeme jimi ovlivňovat jak prostorové působení, tak emoční. K tomu ale potřebujeme znát základní vazby mezi barvami, které si vysvětlíme na barevném kruhu.

I – primární (základní) barvy: žlutá, červená, modrá

II – sekundární barvy vzniknou smícháním dvou zákládních barev: oranžová, zelená, fialová

III – terciální barvy jsou kombinací základní barvy se sekundární v různém poměru (až vznikne duhové spektrum)

Následující barevné kruhy ukazují principy úspěšného sdružování barev. Klíčem k úspěchu zdařilé a působivé kombinace je princip harmonie nebo kontrastu. Pokud jsou tyto barvy v designu použity ve větším měřítku, stávají se dominantními.

Můžeme zvolit jeden ze tří přístupů:

1. Použití protilehlých barev z barevného kruhu

Barvy ležící v barevném kruhu naproti  jsou komplementární, doplnkové; např. žlutá-fialová, červená-zelená nebo žlutozelená-červenofialová. Vysoký kontrast mezi těmito barvami vytvoří zářivou kombinaci, ale jejich použití může způsobit přílišné napětí a proto by měly být použity střídmě.

 

2. Použití sousedních barev z barevného kruhu

Použití sousedních, obdobných barev působí harmonicky, klidně a líbezně. Je vhodné vybrat jednu barvu jako dominantní a ostatní jako posilu této barvy. Skupiny sousedních barev vytváří teplý nebo chladný barevný efekt.

 

3. Použití tří barev pravidelně umístěných na barevném kruhu

Výběrem tří barev v pravidelném rozestupu na kruhu můžeme dosáhnout pocitu živosti a přílivu energie. Lépe tyto barvy působí na rostlinách (květech a listech), než na pevných materiálech, na kterých se může tato kombinace zdát přehnaná až chaotická.

Foto: autorka