Arborista Ladislav Kunik 021Řez a kácení stromů horolezeckou technikou

Občas je zapotřebí pověsit ptačí budku, upravit korunu stromu, zkontrolovat zdravotní stav stromu nebo v nejzazším případě strom pokácet…  to všechno umí  arborista, který provádí bezpečnostní, zdravotní, odlehčovací řezy nebo rizikové kácení stromů ve složitých podmínkách:

Ing. Ladislav Kunik

Havířov, Ostrava

e-mail: ladislavkunik@seznam.cz

tel: +420 737 887 735

 

Bezpečnostní řez:

provádí se celoročně – odstranění konkurenčních nebo křižujících se větví, suchých větví; obvodový řez při velké koruně, která by mohla podlehnout náporu větru; odlehčovací řez k zachování stabilní, pokud možno symetrické koruny

Arborista Ladislav Kunik 020

 

Zdravotní řez:

ve vegetačním období – řez se provádí na základě posouzení zdravotního stavu větví a kmene

Odstranění jmelí:

patří mezi úkony udržující dobrý zdravotní stav stromu

Arborista Ladislav Kunik 038.Arborista Ladislav Kunik 034Arborista Ladislav Kunik 030Arborista Ladislav Kunik 031Arborista Ladislav Kunik 037

 

Výchovný řez:

provádí se prvních pět let

 

Rizikové kácení:

provádí se obvykle v období vegetačního klidu, v určitých situacích lze kácet celoročně. Zahrnuje kácení stromů v blízkosti budov a jiných staveb, součástí kácení je i bezpečný přesun uřezaných částí na zem.

Arborista Ladislav Kunik 010 Arborista Ladislav Kunik 012 Arborista Ladislav Kunik 014 Arborista Ladislav Kunik 015 Arborista Ladislav Kunik 016

 

Péče o stromy:

kontrola zdravotního stavu – kmen, větve, dutiny

Arborista Ladislav Kunik 060

 

Péče o zákazníky:

prohlídka na místě, návrh řešení – řez nebo kácení horolezeckou technikou nebo z plošiny, nacenění prací

Arborista Ladislav Kunik 040Arborista Ladislav Kunik 042Arborista Ladislav Kunik 041

 

Některé z prací arboristy:

kácení akátu

Arborista Ladislav Kunik 002Arborista Ladislav Kunik 003Arborista Ladislav Kunik 004Arborista Ladislav Kunik 005Arborista Ladislav Kunik 006Arborista Ladislav Kunik 007Arborista Ladislav Kunik 009Arborista Ladislav Kunik 008

ořez třešně ve vegetačním období

Arborista Ladislav Kunik 050Arborista Ladislav Kunik 051

vánoční výzdoba stromu

Arborista Ladislav Kunik 081Arborista Ladislav Kunik 080Arborista Ladislav Kunik 082

Ing. Ladislav Kunik

e-mail: ladislavkunik@seznam.cz

tel: +420 737 887 735