Máme-li změřenou zahradu, narýsujeme si plán zahrady s domem, jinými stavbami, např. garáží, kůlnou, žumpou, se vzrostlými stromy a ostatními důležitými součástmi, které budou zachovány. Nyní se zamyslíme nad seznamem svých přání a zkusíme je do plánu umístit pomocí bublin. Snažíme se zohlednit praktickou stránku věci, například že posezení chceme blízko východu z domu nebo někde v odlehlé části, kde není vidět z okolí nebo chceme mít letní odpolední posezení ve stínu nebo posezení pro ranní kávu na sluníčku v závětří. Z těchto přání a jejich prvního umístění vyplynou další bubliny – že vedle posezení bude záhon s vyšším stromem pro letní stín, apod. V této fázi můžeme do bublinového plánu zaznačit i směry pohledů a výhledů, neboť nám pomohou při úvahách, kde by měla být umístěna hezká věc na podívání (květinový záhon, ozdobný květináč, ptačí pítko, sluneční hodiny) nebo naopak, kde by měl prostor zůstat volný pro zachování výhledu do kraje. To, zda-li je krásný výhled ven ze zahrady nebo chceme udržet pohled uvnitř zahrady (např. zahrada ve městě) určuje i zvolený design (geometrické tvary poutají pohled uvnitř, křivky a linie vedou pohled ven).

na plánu jsou hnědě popsány stávající prvky, v bublinách naše přání

Při vytváření pozemního vzoru můžeme s úspěchem využít sítě (mřížky) narýsované na pauzovací papír, kde velikost ok je určena podle nějakého důležitého rozměru domu, např. podle šířky francouzského okna, šířky výklenku domu, šířky schodiště, apod. Pauzovací papír se sítí položíme na svůj bublinový plán a pokusíme se umístit rastrovou síť tak, aby oka „pokrývala“ bubliny. Někdy se nám podaří síť položit rovnoběžně s domem a zapadnou do ní potřebné bubliny, někdy bubliny lépe „zapadnou“ do úhlopříčně položené sítě nebo do sítě pootočené pod jiným úhlem. Velikost ok sítě nám pomůže při určování rozměrů ploch, budeme pak vědět, jak dlouhý a široký by měl být záhon, trávník, terasa… Samozřejmě musíme tyto velikosti přizpůsobit reálným rozměrům keřů, stromů, bylin, rozměrům plochy pro posezení zamýšleného počtu lidí (např. bude většinou stolovat 6 lidí), rozměrům trávníku pro oblíbenou hru (např. rádi hrajeme badminton) atd.

bublinový plán

Tři možnosti, jak vyřešit zadání pomocí rastrové sítě:

plán s rovnou rastrovací sítí
prostor je vymezen živými ploty, dominantou je architektonický tvar nízkého stromu škumpy
plán s rovnou rastrovací sítí
zadní část je oddělena pergolou, návrh preferuje lesní výsadbu a dřevo jako materiál
plán s rastrovací sítí do úhlopříčky
živý pot je vysázen v úhlu, dominantou jsou sluneční hodiny u terasy a lavička v opačném rohu

Všechny alternativy mohou splnit naše přání, u schodů ze zadního východu z domu je zpevněná terasa, na kterou není vidět od zadní branky, centrální trávník obklopují živé ploty a výsadba keřů s trvalkami, přes trávník z praktických důvodů vede chodník ke garáži,   pohled se soustředí uvnitř zahrady díky geometrickému designu s dominantami.  U prvního návrhu je ve výhledu od zadních dveří domu počítáno s oknem prostříhaným v živém plotě,  zajímavou působivou dominantou, která je přímo magnetem pro zrak. Takové „okno“ chrání zahradu před přílišnou uzavřeností, přesto nepřicházíme o soukromí.

Příště si do třetice budeme povídat o půdorysném plánu, seznámíme s různými možnostmi, jak mohou tvary vzorů vypadat a jak mohou působit.