Našla jsem ukázky z mého pohledu opravdu krásných moderních zahrad. Když si prohlížím jejich fotky, cítím se, jako bych tam byla – cítím ten svěží vlhký vzduch v lesní japonské zahradě nebo vnímám sluncem zahřátý den na okraji lesa, kde travnatý porost přechází v lesní suťová pole… Za profesionální talent a um Briana Higleyho považuji nenásilné propojení obou zahrad s okolní přírodou. Japonská zahrada nemá chybu – v kombinaci a „zasazení“ do půdy různě velkých kamenů, šedivých oblázků, drceného štěrku, kamenných desek; ve výběru rostlin; ve zhotovení a umístění stylizovaných bambusových zástěn a mostu; v použití červené kůry na lesní cestě; a nakonec jsem si nechala drobnou sošku Budhy s lesem v zádech. Na travnato-suťové zahradě mě úplně bere palouček orámovaný ozdobnicemi, nebo trávy ve spojení se strohým tvarem dřevěných zdí domu. Jasně že domy v těch zahradách jsou naprosto super – když mě ale na tom všem berou ty kytky a to povětří…

Tak až bude na pořadu dne výběr firmy, která nám splní nebeská přání, je z Cold Spring, New York, USA – přinejmenším na stránkách najdeme další ukázky zahrad v přírodě blízkém stylu.