Jak na to, abychom měli trochu jinou zahradu než mají u sousedů a zároveň tam mít v podstatě tytéž věci? Skoro neřešitelný problém, ale při troše snahy a dovedností řešení najdeme! Pojďme se v prvním dílu seriálu o vytvoření moderní zahrady podívat, jak by se nám to mohlo povést v prvním kroku → ☺

Pro vytvoření dobrého návrhu potřebujeme funkční a účinný vzor pro plochu zahrady, který posléze rozvineme do vertikální dimenze. K tomu potřebujeme zvládnout první úkol – vypracovat přesný nákres, který zachycuje všechny důležité skutečnosti na zahradě. Změřit zahradu, nakreslit nákres můžeme sami, nebo si najmeme odborníky. Pokud budeme postupovat samostatně, jsou návody k této činnosti dostupné například v knihách John Brookes: Největší kniha o zahradě nebo Diarmuid Gavin: Zkrášlujeme zahradu.

Následuje veledůležitá fáze úvah, co od zahrady očekáváme – všechny nápady, přání, oblíbené rostliny nebo barvy bychom si měli poznamenat a tím si upřesníme cíl, kterého chceme dosáhnout. Pokud se nám podaří vypracovat seznam našich skutečných potřeb a preferovaných přání, je pravděpodobné, že se vyhneme nákladným chybám v podobě zakoupení nevhodných materiálů, rostlin nebo zklamání ze spolupráce s najatou firmou.

Nyní nastává tvůrčí část projektu, kdy si vlastně můžeme hrát: vymýšlíme půdorysný vzor na základě výše zmíněného seznamu přání a některého z postupů, jak rozmístit požadované prvky v zahradě. Velmi hezky jeden z postupů (pomocí rastrovací sítě) vysvětluje opět John Brookes v Největší knize o zahradě nebo jiný účinný postup (bublinový plán) používá Jiří Mareček v knize Zahrada a její uspořádání. Je vhodné nejdříve kreativně vytvořit půdorysný plán, a teprve poté vypracovávat plán osázení se seznamem rostlin.

Následující dva obrázky ukazují plány návrhu zahrady za dvoupodlažním domem v husté zástavbě, autor řešení Danuše Vaňková →

bublinový plán
plán s rovnou rastrovou sítí

Na dalších obrázcích je ukázka řešení zahrady u domu ve vysoké městské zástavbě z knihy Jiří Mareček: Zahrada a její uspořádání

bublinový plán s hlavními směry pohledů
půdorysný plán
celkový pohled

A tady přibrzdíme – nějak změřit zahradu a hodit to na papír, nebo si přece jenom koupit knihu s návodem a řídit se jím, to nebude takový zádrhel. Vymyslet, co se nám líbí, to bude přímo hračka – ale co s rozvržením zahrady? Kde bude jabloň, kde bude stůl s letní večeří? Tamhle v rohu nebo u domu?

Příště si tedy povíme něco o rastru, bublinách a tvarech cest či záhonů…