Včera mi byla nečekaně položena otázka, co by se hodilo do míst, kde se drží spodní voda. Okamžitě mě napadla vrba, pak tisovec libující si v bažinách… Ale je to prý blízko domu, veliký strom ne – spíše něco křovitého. Tak to bych zase měla vrby, třeba mou oblíbenou vrbu nachovou Salix purpurea ´Gracilis´, která dorůstá do výšky 1 m a šířky 5 m a působí jemným dojmem. Také by se tam hodila opadavá azalka Rhododendron canadense milující vlhkou až bažinatou půdu a dosahující výšky kolem 1 m. Pokud by to mohl být robusnější keř, pak stačí vybrat něco ze svíd Cornus, střemch Prunus, bezů Sambucus, brslenů Euonymus, nebo také borovic křovitého vzrůstu jako Pinus mugo a Pinus pumila či krušinu olšovou Frangula alnus nebo kalinu obecnou Viburnum opulus.

Rhododendron canadense, zdroj: wikipedie

Aby byl výčet úplný, zde jsou stromy vhodné pro půdy se stagnující vodou, včetně tisovce: všechny olše Alnus, bříza pýřitá Betula pubescens,  topol osika Populus tremula ´Erecta´ (nižší a užší kultivar), vrby Salix, smrk ztepilý Picea abies, jalovec Juniperus virginiana,  metasekvoje Metasequoia, borovice blatka Pinus rotundata, jedlovec kanadský Tsuga canadensis a tisovec dvouřadý Taxodium distichum.

Salix purpurea, zdroj: wikipedie

Upraveno podle: Václav Hurych: Okrasné dřeviny pro zahrady a parky