Při průzkumu, co je na netu nového, jsem na stránkách GARDEN DIVA DESIGNS našla další zajímavé projekty od Laury M. Crockett. Pod jejím vedením nevznikají pouze veselé, odvážné kreace, ale umí zahrady přetvořit v střízlivější, ovšem stále působivá místa. Nesporně už krásný výhled do údolí je ozdobou této zahrady ve svahu. Stačilo ho upravit do několika plošin a zbytek osázet trávami mezi velkými kameny – to se sice jeví jako ne úplně originální, zato praktický a stále dobrý nápad. Svah není osázen čiště jenom trávami, trávy jsou účelně zvýrazněny masami trvalek v několika málo druzích a několika stromy, které zdařile propojují odlesněnou plochu s lesním porostem v pozadí (dobře je to patrné na třetím obrázku):