Chris Young (hlavní redaktor): Encyklopedie zahradního designu

Kniha pojednává o zahradním designu, obsahuje pracovní postupy pro tvorbu zahrady od návrhu po stavbu a výsadbu, obsahuje výčty rostlin a materiálů vhodných pro zahradu. Obrazový materiál je prvořadý při objasňování principů a postupů a je natolik obsáhlý, že pomůže jak začátečníkovi v pochopení daného tématu, tak v něm najde mnoho nových kombinací a podnětných nápadů i odborník.

Kniha je rozčleněna na část projektování zahrady a na část výstavby zahrady. Přičemž projektová část obsahuje dvě velké kapitoly: Jak navrhovat a Výběr stylu, část výstavby obsahuje třetí velkou kapitolu: Budování zahrady.

První a třetí kapitola popisují a na fotografiích nebo nákresech ukazují naprosto konkrétní pracovní postupy. V kapitole Jak navrhovat jsou to např. postupy pro vyměření zahrady, přenesení měr do plánu. Kapitola Budování zahrady obsahuje prakticky pouze pracovní postupy, např. stavba dřevěné terasy, výsadba stromů a mnoho dalších, a závěrem seznam a stručný popis rostlin a materiálů. K popisu rostlin je nutno zdůraznit, že angličtí autoři jsou již zvyklí udávat nejen výšku rostliny, ale také její šířku, což je v zahradním designu klíčová informace. Na druhou stranu je zapotřebí smířit se s tím, že ne všechny rostliny uvedené v průvodci rostlinami je možné použít v českých podmínkách. Kapitola Výběr stylu uspořádává a popisuje jednotlivé styly v zahradním designu.

Je těžké blíže popsat obrazovou encyklopedii o 352 stranách, která je zároveň učebnicí zahradního designu. Je vyčerpávající co se týká témat zahradního designu, autoři se důsledně snažili seznámit čtenáře se všemi důležitými principy při navrhování. A to moderním způsobem – pomocí fotografií a nákresů. Jelikož principů, které je zapotřebí zvládnout a osvojit si k úspěšnému navržení zahrady je mnoho, může se první část knihy, především kapitola Jak navrhovat, přes veškerou snahu a moderní obrazové postupy, jevit nesourodá a jednotlivá témata jako osamocená, nepropojená. Nicméně, pokud se čtenář nevzdá a bude se snažit princicipy postupně pochopit, je to pro něj rozhodně jedna z nejsnadnějších cest, jak si proces navrhování v jeho celé šíři osvojit.

Encyklopedie zahradního designu je moderní obrazová publikace, přibližující složitý a široký obor zahradní architektury laické veřejnosti.

Encyklopedii si můžeme objednat v internetovém knihkupectví:  http://www.bux.cz , také zde najdeme krátké video.