Především v amerických a polských publikacích jsem se setkala s velmi praktickým členěním rostlin do teplotních zón. Severoamerický nebo evropský kontinent je rozdělen do zón podle průměrných ročních minimálních teplot a tyto číslované zóny tvoří mapu, ze které můžeme vyčíst, že Česká republika patří ve většině oblastí do zóny 6  →

european-hardiness-zone-map-1-11-11

což by znamenalo, že u nás mohou v pohodě růst rostliny zařazené do teplotní zóny 6, která má minimální teploty od -23 do -18 °C. Toto by bylo skvělé, ale mám obavu, že ne všechny rostliny, které se uvádějí pod číslem zóny 6, naše zimy v pohodě přežívají. Pro naše území jako celek by spíše vyhovovaly rostliny zařazené do teplotní zóny 5, které odpovídají minimální teploty od -29 do -23°C, nebo dokonce do zóny 4 s minimálními teplotami od -34 do -29°C. Uvedu příklady:

zóna 6 – meruzalka krvavá Ribes sanguineum  nebo levandule úzkolistá Lavandula angustifolia -přesto jsou choulostivé a vyžadují zimní ochranu (většinou mívají zónu 6B);

zóna 5 – zlatice prostřední Forsythia x intermedia nebo zerav západní Thuja occidentalis – dříve introdukované rostliny, které jsou bezproblémové;

zóna 4 – borovice lesní Pinus sylvestris, vrba jíva Salix caprea – patří k našim domácím rostlinám, zcela otužilé.

Jestliže si tedy chceme být jistí, a máme zahradu mimo nejteplejší oblasti (jižní Morava, Polabí), vybíráme spíše rostliny s teplotní zónou 5 a nižší, neboť čím menší číslo zóny, tím odolnější rostlina vůči mrazům. Jestliže se nám přesto zalíbila rostlina ze zóny 6 (někdy i 7), může být dobrou pomocí důsledná drenáž místa, kde máme v úmyslu rostlinu vysadit, neboť mnohdy rostlinám více škodí zimní vlhkost než samotný mráz a v prvních letech po výsadbě také může pomoci zimní přikrývka rostliny. Na druhou stranu je mnoho rostlin, které patří do zóny 6 a dobře je známe z našich zahrad a nemusíme mít o ně obavy, např. magnólie, vajgélie nebo krásnoočko přeslenité (bývají zařazené do zóny 6A).

Jak je vidět, existuje vnitrozónové rozdělení na A a B, s tímto se můžeme setkat například v polském katalogu okrasných rostlin s fotografiemi, stručným popisem a teplotními zónami:

http://katalogiroslin.pl/26-katalog-roslin-polecanych-przez-zwiazek-szkolkarzy-polskich.html

Kdo chce, může podrobněji ČR s klimatickými regiony zkoumat zde:

http://www.ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo/

Mapa Evropy s teplotními zónami:

http://blog.florogfjare.no/?p=52