Obecné pravidlo zní: nevysazovat jedovaté rostliny v blízkosti dětských hřišť, do zahrad škol, školek nebo jeslí. Jako druhé pravidlo jsem při výchově od co nejnižšího věku dítěte zdůrazňovala: nezkoušej, nežvýkej, nejez žádnou rostlinu ani její část, pokud ji důvěrně neznáš jako jedlou. A i tak se lepší přijď zeptat. Samozřejmě jak děti rostou, jsou schopny rozpoznávat druhy rostlin i plodů a samy se naučit, co je jedlé a co ne. A tak třetím pravidlem by mělo být povědomí o jedovatých rostlinách, z nichž ty nejtoxičtější jsou předmětem výuky už na  základní škole. Jedovatých rostlin nebo způsobujících zažívací či kožní potíže je v rostlinné říši mnoho. Některé, ač celé velmi jedovaté, nebývají nebezpečné pro svou odrazující chuť nebo je dítě vůbec nenapadne jíst. Naši pozornost by měly upoutat především takové, které lákají děti ke konzumaci plodů. A proto nezaškodí opakování s malým přehledem jedovatých rostlin, se kterými se můžeme potkat na zahradě, v parku nebo ve volné přírodě →

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

lýkovec jedovatý

lilek potměchuť

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Velmi jedovaté rostliny:

blín černý Hyoscyamus niger

Celá rostlina obsahuje prudce jedovaté alkaloidy, zejména černohnědá drobná semena, kterých rostlina může vytvořit v tobolkách i několik tisíc. Požití 10-20 semen u dítěte může být smrtelné.

 

durman Datura

Pěstované rostliny i teplomilný plevelný druh naší květeny obsahují prudce jedovaté alkaloidy.

 

jalovec chvojka Juniperus sabina

Všechny části rostliny jsou prudce jedovaté, zvláště vrcholky větévek. Smrtelná může být nepatrná dávka sušených vrcholků nebo 6 kapek silice.

 

konvalinka vonná Convallaria majalis

celá rostlina i s kulatými červenými bobulemi obsahuje prudký srdeční jed. Také voda ve váze s konvalinkami je jedovatá.

 

lýkovec jedovatý Daphne mezereum

Nejjedovatější části této prudce jedovaté rostliny jsou plody a kůra. K otravě stačí 5 červených peckovic.

 

náprstník Digitalis

Celé rostliny obsahují srdeční glykosidy. Smrtelnou dávku představují již 2-3 suché listy.

 

oměj Aconitum

Celé rostliny obsahují směs prudce jedovatých alkaloidů. Smrtelná dávka je několik gramů kořene. U dětí se vyskytly otravy i při vysávání nektaru z květů.

 

rulík zlomocný Atropa bella-donna

Celá rostlina je prudce jedovatá díky vysokému obsahu prudce jedovatých alkaloidů. Otrava nastane přímou konzumací plodů – černých bobulí, nebo přes kozí mléko či kozí maso. Smrtelnou dávkou jsou u malého dítěte už 3 bobule.

 

skočec obecný Ricinus communis

Semena podobná fazolím obsahují prudce jedovatý ricin. Jako smrtelná dávka se pro děti uvádí 5-6 semen.

 

štědřenec odvislý Laburnum anagyroides

Rostlina obsahuje jedovaté alkaloidy. Žvýkání sladkých květů, větviček nebo nezralých lusků představuje vážné nebezpečí prudkých otrav u dětí.

 

tis červený Taxus baccata

Celá rostlina, kromě červeného dužnatého míšku, obsahuje prudce jedovaté taxiny a taxatiny.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

rulík zlomocný

vraní oko čtyřlisté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Ostatní jedovaté rostliny:

 

áron plamatý Arum maculatum

Jedovatá je celá bylina, také lesklé červené bobule.

 

bez černý Sambucus nigra, bez chebdí S. ebulus, bez červený S. racemosa

Keře obsahují jedovatý sambunigrin, otravu může způsobit požití většího množství syrových bezinek.

 

bobkovišeň lékařská Prunus laurocerasus

Keř obsahuje jedovatý amygdalin, jehož štěpením se v organismu uvolňuje prudce jedovatý kyanovodík. Amygdalin obsahují i černé lesklé peckovičky.

 

broskvoň Prunus persica, meruňka Prunus armeniaca, dále mandloň, švestka, třešeň, slivoň

Tvrdá pecka jejich plodů – semeno – obsahuje jedovatý amygdalin, z něhož v těle vzniká prudce jedovatý kyanovodík. K otravě dětí stačí několik semen.

 

brslen evropský Euonymus europaea, brslen bradavičnatý E. verrucosa

Celá rostlina, a zvláště nápadné červeno – růžové plody, obsahuje jedovaté glykosidy.

 

cesmína ostrolistá Ilex aquifolium

Červené peckovice a listy jsou jedovaté.

 

čemeřice Helleborus

Celé rostliny obsahují jedovaté glykosidy.

 

ďáblík bahenní Calla palustris

Vodní rostlina, celá jedovatá, včetně sytě červených bobulí, které plavou po vodě.

 

fazol šarlatový Phaseolus coccineus, fazol obecný P. vulgaris

Syrová semena obsahují jedovaté bílkoviny.

 

hlaváček jarní Adonis vernalis, hlaváček amurský A. amurensis, hlaváček letní A. aestivalis

Rostliny obsahují jedovaté srdeční glykosidy.

 

janovec metlaný Cytisus scoparius

Rostlina obsahuje jedovaté alkaloidy, ke konzumaci mohou lákat lusky.

 

kalina obecná Viburnum opulus

Jedovatá je především kůra, méně leskle červené peckovice s nechutnou zapáchající dužninou.

 

kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum kokořík vonný P. odoratum, kokořík přeslenitý P. verticilatum

Jedovaté jsou hlavně bobule, ale pro nepříjemnou chuť je jejich požití málo pravděpodobné.

 

koniklec luční Pulsatilla pratensis

Čerstvá rostlina obsahuje jedovatou látku, která se sušením rozkládá.

 

krušina olšová Frangula alnus, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica

Plody se postupně zbarvují od zelené, přes červenou, fialovou po černou barvu a spolu s listy a kůrou obsahují jedovaté glykosidy.

 

lilek brambor Solanum tuberosum

Rostlina obsahuje jedovaté solaniny, nejvíce plody a klíčky. V hlízách, pokud jsou zralé a nenaklíčené, je obsah jedovatých látek bezvýznamný.

 

lilek černý S. nigrum, lilek potměchuť S. dulcamara

Plody jsou černé a červené bobule, rostliny obsahují jedovaté solaniny, včetně bobulí.

 

mahónie cesmínolistá Mahonia aquifolium

Rostlina obsahuje alkaloidy, nejnižší obsah alkaloidů je v bobulích, které ani nejsou chutné.

 

narcis žlutý Narcissus pseudonarcissus

Celá rostlina, jinak především její cibule, obsahuje jedovaté alkaloidy.

 

ocún jesenní Colchicum autumnale

Rostlina obsahuje velice jedovatý alkaloid.

 

oleandr obecný Nerium oleander

Keř obsahuje srdeční glykosidy, rozžvýkání několika listů může přivodit smrtelnou otravu. Oleandrové pruty měli zákáno používat k opékání masa vojáci francouzské armády.

 

pablen kraňský Scopolia carniolica

Celá rostlina je jedovatá, především oddenek.

 

pámelník bílý Symphoricarpos albus

Bílé pukavé plody obsahují malé množství alkaloidu.

 

pryskyřník prudký Ranunculus acris

Nať je jedovatá pro člověka i zvířata.

 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare

Toxicita rostliny je poměrně nízká, kromě toho jsou černé bobule nepříjemně svíravé chuti.

 

routa vonná Ruta graveolens

Rostlina obsahuje fotosenzibilující látky a jedovatou silici.

 

řebčík královský Fritillaria imperialis, řebčík kostkovaný F. meleagris

Celé rostliny, především jejich cibule, obsahují jedovaté alkaloidy.

 

sasanka Anemone

Čerstvé rostliny obsahují jedovaté látky.

 

srdcovka nádherná Dicentra spectabilis

Rostlina obsahuje jedovaté alkaloidy.

 

střemcha obecná Prunus padus

Rostlina, také vnitřek černých peckoviček, je jedovatá obsahem amygdalinu.

 

šťavel kyselý Oxalis acetosella

Rostlina obsahuje kyselinu šťavelovou. Pojídání kyselkavých listů může mít vážné následky.

 

trnovník akát Robinia pseudoacacia

Kromě květů je celá rostlina jedovatá, zvláště kůra a lusky se semeny obsahem bílkovinných jedů.

 

třemdava bílá Dictamnus albus

Celá rostlina obsahuje fotosenzibilizující látky.

 

tulipán  Tulipa

Především cibule obsahují jedovatý alkaloid.

 

upolín nejvyšší Trollius altissimus

Jedovatá je celá rostlina.

 

vistárie Wisteria

Popínavé rostliny obsahují bílkovinné toxické látky, otravy se vyskytují po požití lusků nebo semen.

 

vlaštovičník větší Chelidonium majus

Rostlina je jedovatá díky obsahu alkaloidů obsažených především v latexu. Požití rostliny je málo pravděpodobné pro nepříjemnou chuť. Šťáva je nebezpečná očím, může poškodit kůži.

 

vlčí bob mnoholistý Lupinus polyphyllus

Semena v chlupatém lusku obsahují jedovaté alkaloidy.

 

vraní oko čtyřlisté Paris quadrifolia

jedovatá bylina s černou bobulí, která má odpornou chuť, takže otravy bývají vzácné.

 

zerav západní, túje Thuja occidentalis, zerav obrovský T. plicata, zerav východní T. orientalis

Všechny části rostlin jsou jedovaté obsahem silice thujonu.

 

zimolez Lonicera

Bobule s obsahem jedovatých látek by mohly lákat děti k požití.

 

zimostráz vždyzelený Buxus sempervirens

Celá rostlina obsahuje toxický alkaloid buxin.

 

žanovec měchýřník Colutea arborescens

Jedovatá jsou semena v nafouklých luscích.

 

 

Převzato z: Wikipedie, Jan Novák: Jedovaté rostliny v bytě a na zahradě, Grada

Obr.: Wikipedie