Ukázky, nápady a komentáře, jak vytvořit současnou zahradu

Rubrika: 10 kroků k moderní zahradě (Strana 2 z 5)

4.krok k moderní zahradě: Textura v designu

Při pohledu na zahradu nás nedříve jednoznačně zaujmou tvary a barvy. Textury materiálů na nás působí spíše nenápadným, ale přesto účinným dojmem. Teprve při bližším ohledání zjistíme, že je pěkná ta kombinace hladce omítnuté stěny s hrubou kamannou zídkou. Rovná vodní hladina mívá za vhodného souseda strukturovaný štěrk. V opačném smyslu než kontrast může být dobře působivá kombinace opakujících se stejných textur, např. když se hladká vodní hladina opakuje ve skleněných tabulích blízké stavby.

Jaké textury máme k dispozici?

Hladká textura

Můžeme se s ní setkat na hladce omítnutých zdech, hladkém kovu, zaoblených valounech, květináčů bez ozdob, hladké kůře stromů, velkém plochém listu.

Hladce omítnutá zeď, na které vyniknou i pohybující se stíny  →

Drsná textura

Tuto reprezentuje hrubě opacovaný kámen, štěrk, odlupující se kůra, proutěná stěna, obecně nerovný, hrubý povrch. Také divoce rostlá zakřivená větev nebo celý strom.

Drsnou taxturu tvoří hrubě opracované kameny v zídce 

Lesklá textura

Zrcadlově hladký list, klidná hladina, vyhlazený kov jako např. nerezová ocel, sklo, leštěný kámen, keramika s glazurou mohou mít krásný lesk.

Lesklá kůra obaluje kmen třešně tibetské  →

Matná textura

Matný povrch mají dřevo, pískovec, pozinkované nádoby, matná omítnutá zeď.

Matné materiály v sousedství: dřevo a listy devětsilu  →

Měkká textura

Chupaté listy teplomilných rostlin, jemně dřípené listy, stomy s drobným listím, ochmýřená květenství, měkkké trsy trav, tuto texturu mají všeobecně rostliny.

Měkká textura rostlin: jemný fenykl, metlice, nadýchaná květenství kerblíku  →

Tvrdá textura

Tu představuje nepoddajný materiál jako kov, zeď, kámen, dřevo.

Převaha tvrdých materiálů v suchém korytě: kámen a dřevo  →

Kombinace textur

Jak bylo naznačeno v úvodu, k působivému výběru sousedních prvků můžeme přistupovat dvojím způsobem, buď volíme jejich protikladné působení nebo použijeme opakovaně textury stejných vlastností na různých prvcích. Pro vytváření kontrastu platí – čím nápadnější rozdíl, tím na menším počtu prvků bychom ho měli uplatnit. Pro dobrý výsledek kombinace všeobecně platí uměřenost v použití rozličných materiálů. Kombinaci uplatníme ve velkém měřítku nebo na malých plochách v zahradě.

Podobné textury →

Lesklé sklo a vodní hladina  ↑

Kontrastní textury →

Tvrdý beton s měkkým umělým trávníkem a listy šalvěje  ↑

Kontrastní dvojice:

Hladká – drsná.

Lesklá – matná.

Měkká – tvrdá.

Hladká – drsná →

Hladké dlaždice + hrubý štěrk ↑

Lesklá – matná →

Lesklá vodní hladina + matné dlaždice přes vodu ↑

↓ pohled z dálky

Měkká – tvrdá  →

Měkké trsy trav + tvrdé dláždění ↑

Měkké, chlupaté listy čistce a tvrdý drcený kámen ↓

Foto: autorka

1. krok k moderní zahradě: Půdorysný vzor III

Než si vytvoříme půdorysný vzor například v rastrové síti, podívejme se, jak mohou různé tvary a linie vypadat a působit →

Pravidelné tvary – geometrické

a) symetrické

Linie: kříž, přímky

Tvary: čtverce, obdélníky, kruhy, elipsy

Symetrie vnáší do plánu formálnost, původní evropské i islámské zahradní styly byly symetrické. Prvky umístěné v ose zdůrazňují a doplňují symetrii a vedou k nim pohled. Symetrické projekty jsou použitelné pro malé i velké zahrady, dobře působí, pokud na ně můžeme pohlížet z výšky, např. z terasy. Na velkém pozemku vede kříž pohled na konec zahrady a zdůrazňuje tak její rozlehlost, můžeme na nich kombinovat tvary čtverce (obdélníku) a kruhu (elipsy). Kruhy a elipsy soustřeďují pozornost ke středu zahrady a prostor se s nimi zdá být otevřenější a širší.

b) asymetrické

– linie a tvary kolmé či rovnoběžné s domem nebo hranicemi pozemku

Linie: kříž, rovné linie

Tvary: čtverce a obdélníky

Kříž, stejně jako čtverec, obdélník nebo jiný geometrický tvar můžeme umístit mimo střední osu a docílíme tím moderního vzhledu.

– šikmo položené linie a tvary

Linie: přímky diagonálně vedené

Tvary: trojúhelníky, osmiúhelníky, čtverce, obdélníky

Diagonální linie maximálně využívají prostor zahrady vytvořením nejdelší možné trasy přes pozemek, čímž ho opticky zvětšují. Uspořádáním tvarů do diagonály navodíme neformálnost a zároveň dynamiku s dojmem pohybu, ačkoli plán zůstává geometrický. Na obvodu vznikají velké trojúhelníkovité záhony, které můžeme bohatě osázet. Projekty s úhlopříčnými liniemi s úspěchem využijeme především v malých zahradách.

Nepravidelné tvary – křivky, vlnovky

použijeme je pro dosažení přirozenějšího vzhledu zahrady. Jsou dynamické, plné pohybu a vedou pohled z jedné strany na druhou a tím prostor opticky zvětšují. Nejlépe vyniknou ve větších zahradách.

Linie: S a C, vlnovka

Tvary: kruhy, elipsy, tvar osmičky, nepravidelné tvary

Linie C: vytváří téměř kruhovitý výběžek do centra zahrady, který může zůstat prázdný nebo vyplněný; osázený zabraňuje dohlédnutí na konec a zvyšuje tím atraktivitu a přitažlivost, usměrňuje pohyb prostorem zahrady. Linie vzniká také při obcházení překážky v zahradě.

Linie dvou C (tvar dvou kruhů): rozděluje zahradu alespoň částečně na dva díly a prodlužuje perspektivu, vpouští do centra rostliny či jiné prvky. Pootočením „C“ vzniká tvar osmičky, kdy se zahrada uprostřed zužuje a přitahuje pohled k místu zúžení.

Linie S: je v podstatě tvořena dvěma kruhy, spojenými ladnou křivkou; je prodchnuta dynamičností, některé části zahrady mohou být zakryté výsadbou a navozují tajemno a zvyšují přitažlivost.

Linie vlnovky: připomíná proudící řeku, vede zahradou a nabízí mnoho různých pohledů a výhledů, je vhodná pro dlouhé a úzké pozemky.

Ať zvolíme jakýkoli tvar pro naši zahradu, původně tvrdé stavební linie či ostré úhly budou zastřeny výsadbou a celý vzor zjemní, jako v této přísně geometrické zahradě na Chelsea Flower Show 2011 The Cancer Research UK Garden, návrh Robert Myers:

Foto a vizualizace: autorka

2.krok k moderní zahradě: Proměna návrhu v 3D prostor II – rostliny a stavby

Kombinování různých výšek je ve skutečnosti jedním ze základních předpokladů vybudování atraktivní zahrady.

V případě rodinné zahrady můžeme očekávat, že budou do projektu zahrady zahrnuty minimálně dvě stavby – dům a plot, nebo jiné ohraničení, které v naprosté většině případů buď existuje nebo si majitelé přejí ho vybudovat. A už tyto dva základní prvky dodávají zahradě výšku a měli bychom je zahrnout do svých úvah při výběru dalších staveb a rostlin.

Vyšší prvky obecně nám mohou pomoci odlákat pozornost např. od holé zdi domu či od dané skutečnosti malého stísněného dvorku. Baldachýn ze stromoví nebo pergola nad hlavou nám také mohou pomoci opticky se izolovat od pohledů z vyšších pater sousedních domů.

Při uplatňování vyšších až vysokých předmětů v prostoru hraje důležitou roli perspektiva. Musíme mít na paměti, že při umístění vysokého předmětu blízko pozorovatele se bude tento předmět jevit ještě větší, kdežto při jeho umístění dále od pozorovatele už může jeho velikost působit uměřeně.

a) Modelace terénu viz příspěvek https://myazahrada.cz/2011/07/promena-navrhu-v-3d-prostor-i-modelace-terenu/

b) Rostliny a stavby

Výšku svému návrhu můžeme dodat pomocí rostlin i pevných tvarů. Ukázka toho, jak je možné malý prostor ozvláštnit a zkrášlit pomocí kontrastů ve výškách je na následující fotografii ze zahrádky na Chelsea Flower Show, kdy nejnižší úroveň tvoří voda protékající přes oblázky, nad ní se „vznáší“ světlá dlažba a i ta má nejméně dvě úrovně, další výškovou úroveň představuje lavice, zastřižené buxusy a „vyčuhující“ trvalková výsadba, ve výšce vyšší než člověk se pohybuje rohová živá stěna s šedivým panelem, po kterém stéká voda a nejvyšší úroveň tvoří široké koruny stromů, s větvemi rostoucími až od určité praktické výšky:

Rostliny

Pomocí rostlin, zvláště stromů, dodáváme zahradě výšku. Stromy za přispění své výšky, ale také tvaru, slouží k vyrovnání dojmů kupříkladu z vysokého domu, nízkého domu a vždy pomocí nich dům s úspěchem ukotvíme do okolní výsadby a krajiny.

V přechozích návrzích byly využity převážně sloupovité tvary stromů, v některých případech budeme naopak potřebovat široký tvar stromu, obzvláště takový, který má zdůrazněné horizontální patrovité linie:

Strom s patrovitou stavbou větví zjemňuje vodorovné hrany pavilonu
a přidává kontrast svislým hranám
Vodorovné větve zdůrazňují šířku a horizontální linie; vytváří další patro nad bylinami

Stromy tvoří svými výškami i několik stromových pater, nižší výšku než stromy většinou mají keře (ale mohou ji mít i některé vysoké trvalky nebo bambusy), ještě nižší jsou byliny a nízké keře a úplně při zemi jsou to rostliny vytvářející půdní pokryv, který nemusí být tvořen jen sesečenou trávou, ale i mnohými nízkými trvalkami nebo mechy. Všech výškových úrovní rostlin můžeme inspirativně využívat při kombinování výšek a tím k pozvedání přitažlivosti výsadby.

Stavby

Zdi a stěny v zahradě

Zdi vyšší než je výška člověka zabraňují pohledu a úplně tak izolují objekty, které se nacházejí za nimi a dodávají pocit uzavřenosti. Pokud jsou v těchto zdech otvory, které dávají nahlédnout za ně, silně přitahují pozornost a lákají k průzkumu, co je dál.

Dřevěná zeď rozděluje zahradu na zprvu skryté části; průchody a okna ve zdi zvou do těchto dalších částí zahrady

Nízké zídky do výše kolen až pasu nebrání pohledu, přesto dělí prostor:

Dělící stěny mohou být z průhledného, matného nebo neprůsvitného materiálu.

Průhledná skleněná nebo plexisklová stěna
Zástěny mohou být částečně průhledné

Hraniční zdi a stěny:

Kombinace vyplétaných zástěn s matnými skly
Vyplétané zástěny s barevně sladěnou výsadbou ve zvýšeném záhonu ze stejného materiálu tvoří nejméně tři nadzemní úrovně
Kombinace materiálů na hraniční zdi: dřevo, kámen, živý plot; zvýšený kamenný záhon přidává výškové úrovně

Pergoly v zahradě

Pergola v prostoru dynamicky rozvíjí pozemní vzor, dodává místu hru světla a stínu a při průhledu skrz ni vede pohled k význačnému bodu:

Pergola vede zahradou k slunečním hodinám
Boční pohled na pergolu ukazuje centrální kruh s posezením a koncový s hodinami
Výhled zpod pergoly
Pergola nad chodníkem
Pergola nad chodníkem u hranice pozemku pomáhá zaplnit vysokou zadní řadu

Pergola u zdi domu na sebe strhává pozornost a stírá tak nepříjemný dojem z příliš vysoké stěny:

Treláže v zahradě

viz příspěvky Umění treláží a Využití treláží v zahradách

Foto: autorka, Esedra Lab

« Starší příspěvky Novější příspěvky »

© 2024 My a zahrada

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑