Kombinování různých výšek je ve skutečnosti jedním ze základních předpokladů vybudování atraktivní zahrady.

V případě rodinné zahrady můžeme očekávat, že budou do projektu zahrady zahrnuty minimálně dvě stavby – dům a plot, nebo jiné ohraničení, které v naprosté většině případů buď existuje nebo si majitelé přejí ho vybudovat. A už tyto dva základní prvky dodávají zahradě výšku a měli bychom je zahrnout do svých úvah při výběru dalších staveb a rostlin.

Vyšší prvky obecně nám mohou pomoci odlákat pozornost např. od holé zdi domu či od dané skutečnosti malého stísněného dvorku. Baldachýn ze stromoví nebo pergola nad hlavou nám také mohou pomoci opticky se izolovat od pohledů z vyšších pater sousedních domů.

Při uplatňování vyšších až vysokých předmětů v prostoru hraje důležitou roli perspektiva. Musíme mít na paměti, že při umístění vysokého předmětu blízko pozorovatele se bude tento předmět jevit ještě větší, kdežto při jeho umístění dále od pozorovatele už může jeho velikost působit uměřeně.

a) Modelace terénu viz příspěvek https://myazahrada.cz/2011/07/promena-navrhu-v-3d-prostor-i-modelace-terenu/

b) Rostliny a stavby

Výšku svému návrhu můžeme dodat pomocí rostlin i pevných tvarů. Ukázka toho, jak je možné malý prostor ozvláštnit a zkrášlit pomocí kontrastů ve výškách je na následující fotografii ze zahrádky na Chelsea Flower Show, kdy nejnižší úroveň tvoří voda protékající přes oblázky, nad ní se „vznáší“ světlá dlažba a i ta má nejméně dvě úrovně, další výškovou úroveň představuje lavice, zastřižené buxusy a „vyčuhující“ trvalková výsadba, ve výšce vyšší než člověk se pohybuje rohová živá stěna s šedivým panelem, po kterém stéká voda a nejvyšší úroveň tvoří široké koruny stromů, s větvemi rostoucími až od určité praktické výšky:

Rostliny

Pomocí rostlin, zvláště stromů, dodáváme zahradě výšku. Stromy za přispění své výšky, ale také tvaru, slouží k vyrovnání dojmů kupříkladu z vysokého domu, nízkého domu a vždy pomocí nich dům s úspěchem ukotvíme do okolní výsadby a krajiny.

V přechozích návrzích byly využity převážně sloupovité tvary stromů, v některých případech budeme naopak potřebovat široký tvar stromu, obzvláště takový, který má zdůrazněné horizontální patrovité linie:

Strom s patrovitou stavbou větví zjemňuje vodorovné hrany pavilonu
a přidává kontrast svislým hranám
Vodorovné větve zdůrazňují šířku a horizontální linie; vytváří další patro nad bylinami

Stromy tvoří svými výškami i několik stromových pater, nižší výšku než stromy většinou mají keře (ale mohou ji mít i některé vysoké trvalky nebo bambusy), ještě nižší jsou byliny a nízké keře a úplně při zemi jsou to rostliny vytvářející půdní pokryv, který nemusí být tvořen jen sesečenou trávou, ale i mnohými nízkými trvalkami nebo mechy. Všech výškových úrovní rostlin můžeme inspirativně využívat při kombinování výšek a tím k pozvedání přitažlivosti výsadby.

Stavby

Zdi a stěny v zahradě

Zdi vyšší než je výška člověka zabraňují pohledu a úplně tak izolují objekty, které se nacházejí za nimi a dodávají pocit uzavřenosti. Pokud jsou v těchto zdech otvory, které dávají nahlédnout za ně, silně přitahují pozornost a lákají k průzkumu, co je dál.

Dřevěná zeď rozděluje zahradu na zprvu skryté části; průchody a okna ve zdi zvou do těchto dalších částí zahrady

Nízké zídky do výše kolen až pasu nebrání pohledu, přesto dělí prostor:

Dělící stěny mohou být z průhledného, matného nebo neprůsvitného materiálu.

Průhledná skleněná nebo plexisklová stěna
Zástěny mohou být částečně průhledné

Hraniční zdi a stěny:

Kombinace vyplétaných zástěn s matnými skly
Vyplétané zástěny s barevně sladěnou výsadbou ve zvýšeném záhonu ze stejného materiálu tvoří nejméně tři nadzemní úrovně
Kombinace materiálů na hraniční zdi: dřevo, kámen, živý plot; zvýšený kamenný záhon přidává výškové úrovně

Pergoly v zahradě

Pergola v prostoru dynamicky rozvíjí pozemní vzor, dodává místu hru světla a stínu a při průhledu skrz ni vede pohled k význačnému bodu:

Pergola vede zahradou k slunečním hodinám
Boční pohled na pergolu ukazuje centrální kruh s posezením a koncový s hodinami
Výhled zpod pergoly
Pergola nad chodníkem
Pergola nad chodníkem u hranice pozemku pomáhá zaplnit vysokou zadní řadu

Pergola u zdi domu na sebe strhává pozornost a stírá tak nepříjemný dojem z příliš vysoké stěny:

Treláže v zahradě

viz příspěvky Umění treláží a Využití treláží v zahradách

Foto: autorka, Esedra Lab