Kombinování různých výšek je ve skutečnosti jedním ze základních předpokladů vybudování atraktivní zahrady.

V případě rodinné zahrady můžeme očekávat, že budou do projektu zahrady zahrnuty minimálně dvě stavby – dům a plot, nebo jiné ohraničení, které v naprosté většině případů buď existuje nebo si majitelé přejí ho vybudovat. A už tyto dva základní prvky dodávají zahradě výšku a měli bychom je zahrnout do svých úvah při výběru dalších staveb a rostlin.

Vyšší prvky obecně nám mohou pomoci odlákat pozornost např. od holé zdi domu či od dané skutečnosti malého stísněného dvorku. Baldachýn ze stromoví nebo pergola nad hlavou nám také mohou pomoci opticky se izolovat od pohledů z vyšších pater sousedních domů.

Při uplatňování vyšších až vysokých předmětů v prostoru hraje důležitou roli perspektiva. Musíme mít na paměti, že při umístění vysokého předmětu blízko pozorovatele se bude tento předmět jevit ještě větší, kdežto při jeho umístění dále od pozorovatele už může jeho velikost působit uměřeně.

a) Modelace terénu viz příspěvek https://myazahrada.cz/2011/07/promena-navrhu-v-3d-prostor-i-modelace-terenu/

b) Rostliny a stavby

Výšku svému návrhu můžeme dodat pomocí rostlin i pevných tvarů. Ukázka toho, jak je možné malý prostor ozvláštnit a zkrášlit pomocí kontrastů ve výškách je na následující fotografii ze zahrádky na Chelsea Flower Show, kdy nejnižší úroveň tvoří voda protékající přes oblázky, nad ní se „vznáší“ světlá dlažba a i ta má nejméně dvě úrovně, další výškovou úroveň představuje lavice, zastřižené buxusy a „vyčuhující“ trvalková výsadba, ve výšce vyšší než člověk se pohybuje rohová živá stěna s šedivým panelem, po kterém stéká voda a nejvyšší úroveň tvoří široké koruny stromů, s větvemi rostoucími až od určité praktické výšky:

Rostliny

Pomocí rostlin, zvláště stromů, dodáváme zahradě výšku. Stromy za přispění své výšky, ale také tvaru, slouží k vyrovnání dojmů kupříkladu z vysokého domu, nízkého domu a vždy pomocí nich dům s úspěchem ukotvíme do okolní výsadby a krajiny.

V přechozích návrzích byly využity převážně sloupovité tvary stromů, v některých případech budeme naopak potřebovat široký tvar stromu, obzvláště takový, který má zdůrazněné horizontální patrovité linie:

Strom s patrovitou stavbou větví zjemňuje vodorovné hrany pavilonu a přidává kontrast svislým hranám