Než si vytvoříme půdorysný vzor například v rastrové síti, podívejme se, jak mohou různé tvary a linie vypadat a působit →

Pravidelné tvary – geometrické

a) symetrické

Linie: kříž, přímky

Tvary: čtverce, obdélníky, kruhy, elipsy

Symetrie vnáší do plánu formálnost, původní evropské i islámské zahradní styly byly symetrické. Prvky umístěné v ose zdůrazňují a doplňují symetrii a vedou k nim pohled. Symetrické projekty jsou použitelné pro malé i velké zahrady, dobře působí, pokud na ně můžeme pohlížet z výšky, např. z terasy. Na velkém pozemku vede kříž pohled na konec zahrady a zdůrazňuje tak její rozlehlost, můžeme na nich kombinovat tvary čtverce (obdélníku) a kruhu (elipsy). Kruhy a elipsy soustřeďují pozornost ke středu zahrady a prostor se s nimi zdá být otevřenější a širší.

b) asymetrické

– linie a tvary kolmé či rovnoběžné s domem nebo hranicemi pozemku

Linie: kříž, rovné linie

Tvary: čtverce a obdélníky

Kříž, stejně jako čtverec, obdélník nebo jiný geometrický tvar můžeme umístit mimo střední osu a docílíme tím moderního vzhledu.

– šikmo položené linie a tvary

Linie: přímky diagonálně vedené

Tvary: trojúhelníky, osmiúhelníky, čtverce, obdélníky

Diagonální linie maximálně využívají prostor zahrady vytvořením nejdelší možné trasy přes pozemek, čímž ho opticky zvětšují. Uspořádáním tvarů do diagonály navodíme neformálnost a zároveň dynamiku s dojmem pohybu, ačkoli plán zůstává geometrický. Na obvodu vznikají velké trojúhelníkovité záhony, které můžeme bohatě osázet. Projekty s úhlopříčnými liniemi s úspěchem využijeme především v malých zahradách.

Nepravidelné tvary – křivky, vlnovky

použijeme je pro dosažení přirozenějšího vzhledu zahrady. Jsou dynamické, plné pohybu a vedou pohled z jedné strany na druhou a tím prostor opticky zvětšují. Nejlépe vyniknou ve větších zahradách.

Linie: S a C, vlnovka

Tvary: kruhy, elipsy, tvar osmičky, nepravidelné tvary

Linie C: vytváří téměř kruhovitý výběžek do centra zahrady, který může zůstat prázdný nebo vyplněný; osázený zabraňuje dohlédnutí na konec a zvyšuje tím atraktivitu a přitažlivost, usměrňuje pohyb prostorem zahrady. Linie vzniká také při obcházení překážky v zahradě.

Linie dvou C (tvar dvou kruhů): rozděluje zahradu alespoň částečně na dva díly a prodlužuje perspektivu, vpouští do centra rostliny či jiné prvky. Pootočením „C“ vzniká tvar osmičky, kdy se zahrada uprostřed zužuje a přitahuje pohled k místu zúžení.

Linie S: je v podstatě tvořena dvěma kruhy, spojenými ladnou křivkou; je prodchnuta dynamičností, některé části zahrady mohou být zakryté výsadbou a navozují tajemno a zvyšují přitažlivost.

Linie vlnovky: připomíná proudící řeku, vede zahradou a nabízí mnoho různých pohledů a výhledů, je vhodná pro dlouhé a úzké pozemky.

Ať zvolíme jakýkoli tvar pro naši zahradu, původně tvrdé stavební linie či ostré úhly budou zastřeny výsadbou a celý vzor zjemní, jako v této přísně geometrické zahradě na Chelsea Flower Show 2011 The Cancer Research UK Garden, návrh Robert Myers:

Foto a vizualizace: autorka