Nezadržitelně se blíží konec roku a s ním všelijaká ohlédnutí. Něco dopadlo na výbornou, něco ovšem o poznání hůře – jako například můj závazek brzy vstávat. O brzkém ranním budíčku si nechávám doslova zdát… Tak alespoň mám co vylepšovat v příštím roce. Třeba to pozdní vstávání a bdění dlouho do noci není na škodu jedné věci – inspiraci. V nočním tichu se jí, doufám, daří. Zde je přehled letošních návrhů a nápadů od zimy do zimy s nejenom nočními inspiracemi  →

1. Zelený ráj

P-P24M

V této zahradě vyhrávají záhony nad trávníkem. Nebývá to zvykem, ale zahrada tímto získává přirozenější vzhled, zvláště, jsou-li záhony osázeny trávami a když se rostlinné druhy opakují. Stylovým doplňkem jsou větší kameny. Další vizualizace zahrady a navržené rostliny budou zanedlouho k vidění a prozkoumání na stránce blogu Úspěšné návrhy.

2. Úkryt za ostrovem

ppx11M

Z ulice není do soukromé části zahrady vidět díky solitérnímu záhonu (na obrázku vzadu uprostřed). Záhon samotný slouží jako útulný koutek pro relaxaci s výsadbou po obvodu. Krásným stávajícím prvkem zahrady je třešeň, časem jí budou vizuální oporou štíhlé borovice a jiné jehličnany.

3. Více vody než trávy

bazén3M

Skutečným rozměrem vodní plochy se zahrada řadí mezi neobyčejné. Voda nejen že zabírá téměř celou šířku mezi budovami a plotem, ale jelikož terén od domu klesá, zahrada zdánlivě vodou končí. Za vzdálenějším kamenitým břehem však svah pokrytý vřesovištěm překonává rozdíl výšek a zahrada pokračuje spodní částí. Výhodou zahrady jsou vzrostlé jehličnany (zeravy, jalovce), doplněné o nové jehličnany a traviny.

4. Rostliny jako decentní doplněk moderního domu

záhon19Podélná stavba využívá šířku pozemku a poskytuje výhled do volného prostoru. Otevřený zahradní prostor je v tomto případě protihráčem efektní architektury a bylo zapotřebí tuto dvojici pouze jemně doplnit rostlinami.

5. Košatý strom v malé zahrádce

ř2MÚkolem návrhu bylo vytvořit novou zahradu kolem letitého stromu. Díky kružnicím v půdorysném vzoru se povedlo višeň bezbolestně zakomponovat. Zároveň tento vizuálně působivý tvar, na který se dá pohlížet z úrovně terénu i z výšky balkonu, plní funkci protiváhy hmotě stromu.

6. Venkovský výhled

záhon1Dobře sloužící hospodářské budovy byly původně odděleny od zbytku zahrady rozlehlým trávníkem, což poskytovalo sice upravený, avšak jednotvárný výhled.  Proto se návrh soustředí na osázení pohledově exponovaného záhonu, jehož důležitou součástí jsou trvalky kvetoucí v živých barvách, celoročně působící jehličnany se zajímavými tvary a zjemňující trávy. V neposlední řadě je atraktivní souznění bílých válcovitých květenství straček se zářivě bílým kmenem břízy Betula utilis, obojí vyniká na pozadí tmavých staveb nebo keřů.

7. Skryté útočiště před ulicí

MDzah17M

Menší zahrádka obklopená ulicemi potřebuje vytvořit zákoutí k posezení. Než vyrostou keře kolem plotu, bude jako clona sloužit dřevěná zástěna. Na ni stylově navazuje vodní nádržka s vodotryskem, který posezení dodá lahodný zvuk. Více o zahradě v Rodinný dům 10/2013.

8. Spojnice mezi terasou a jezírkem

RB16M

Cílem tohoto návrhu bylo ozelenit nejprudší část svahu mezi horní terasou u domu a spodním jezírkem. Okrajem záhonu vede stezka po šlapácích. Z nízké plošné zeleně vyrůstají dřeviny nápadných tvarů: smrky Picea abies ´Rothenhaus´, P. abies ´Acrocona´, listnatá zmarlika kanadská Cercis canadensis ´Forest Pansy´.

9. Znovuzrození zahrady

řs1M

Zahrádka za řadovkou byla založena před několika desetiletími a nyní se majitel rozhodl pro její rekonstrukci. V novém návrhu bylo žádoucí zachovat některé prvky (skleník, smrček Picea glauca ´Conica´, jabloň a některé ovocné keře) a mimo to použít 60 velkých a 220 malých dlaždic. Usazení dlaždic v příznivém úhlu vede pohled, zároveň vzor udává směr pohybu a zastírá dojem úzkého koridoru.

10. Proměna sadu

ol1

Zahrada na Hané byla a stále z části bude sadem. Majitelé si přejí část ovocných stromů zachovat, některé postupně obnovit, ale hlavně chtějí dopřát radost ze zahrady dětem a touží co nejvíc využít venkovní prostor. Proto je v zahradě dětský kout s houpačkami, pískovištěm, přechodem po špalcích, tunely z vrbiček, a také ptačí pítko, krmítka, budky a hmyzí domečky.

11. Prostorná zahrada

Če27

Velká zahrada v rovině vždy nabízí velký počet řešení. Záleží především na přáních majitelů, co v ní chtějí dělat a co v zahradě chtějí mít. Od toho se odvíjejí úvahy nad prostorem a jeho využitím. V této zahradě majitelé chtějí vyvýšené záhony, bazén, sportoviště i hraní pro zatím menší děti a kousek louky v duchu výsadeb Sarah Price.

12. V hlavní roli svah

J8M

Původní stav zahrady nevzbuzoval v majitelce příliš nadšení, nový krásný dům se zdál být utopený pod svahem a před velkými prosklennými stěnami se tyčila vysoká kolmá hradba jílu. Díky rozdělení části svahu do tří zídek se situace rapidně mění, prostor je dobyvatelný a naopak se stává příjemným. Zídky nabízejí mnoho jedinečných příležitostí jak k osázení, tak k využití padající vody a k dalším hrátkám vertikálních a svislých linií.

 

Přes závany noční inspirace, leckteré nápady by nepřišly bez trpělivé spolupráce a komunikace majitelů zahrad se mnou, za což jim velmi děkuji. Pak se mi skvěle pracuje a vymýšlí řešení na míru, která jsou, jak doufám, hezká i uživatelná zároveň.