Ukázky, nápady a komentáře, jak vytvořit současnou zahradu

Štítek: zahradní design

Zahrada návrhářského guru Johna Brookese

Navštívit zahradu anglického zahradního architekta Johna Brookese, známého autora mnoha i do češtiny přeložených knih o navrhování zahrad, je bezesporu nezapomenutelný a vysněný zážitek znalého zahrádkáře. Tento zážitek si dopřáli přátelé, kteří se loni vydali na prázdninovou cestu do Anglie a v plánu měli i Brookesovou zahradu Denmans Garden. Počasí jim přálo a tak i my můžeme nahlédnout známé zahrady (např. z Velké knihy malých zahrad)  →

DSCN6253M
DSCN6262M
DSCN6258M

Z výběru stromů je zřejmé, že John má ve zvláštní oblibě katalpy Catalpa bignonioides ´Aurea´ +  Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá

Zahrada skýtá výhledy na rozmanitou výsadbu →

DSCN6330OM

na tajuplné stinné průchody →

DSCN6188MO

na klidná zákoutí →

DSCN6182MO

na drobná překvapení →

DSCN6263MOk

taktéž na příkladné kombinace rostlin →

DSCN6268OM

a v neposlední řadě na známá místa z Největší knihy o zahradě →

DSCN6312MO
DSCN6325OM

Po krásné, inspirující a nadšením naplňující procházce přichází na řadu hmotné uspokojení návštěvníků a nabízí se možnost občerstvení nebo získání úlovku pro vlastní zahradu →

DSCN6168OM
DSCN6171OM
DSCN6161MO

A nakonec inspirace dle Johna Brookese  → → →

↑↑↑

1 montbrécie Crocosmia ´Lucifer ´ + 2 divizna Verbascum bombyciferum + 3 badil Sisyrinchium striatum + 4 pryšec Euphorbia characias subsp. wulfenii (zóna 6)

 .

↑↑↑

1 hortenzie stromečkovitá Hydrangea arborescens ´Annabelle´ + 2 hadinec obecný Echium vulgare + 3 rákosík Hakonechloa macra ´Aureola´ + 4 čistec vlnatý Stachys byzantina 5  žlutě kvetoucí trvalka, např. dračík jehlicolistý Penstemon pinifolius ´Mersea Yellow´ nebo dymnivka žlutá Corydalis lutea či oměj vlčí mor Aconitum lycoctonum (jedovatý!)

 .

DSCN6332OM

↑↑↑

1 paznehtník Acanthus spinosus  +  2 škumpa lysá Rhus glabra ´Laciniata´ nebo škumpa orobincová Rhus typhina ´Dissecta´ +  3 kolotočník ozdobný Telekia speciosa (zóna 3) nebo oman  Inula magnifica (zóna 5)

 .

↑↑↑

1 rdesno Persicaria amplexicaulis ´Firetail´ + 2 katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides (´Aurea´) +  3 kalina vrásčitolistá Viburnum rhytidophyllum  +  4 tis červený Taxus baccata ´Fastigiata Aurea´

Info o zahradě: Denmans Garden v Sussexu, obci Fontwell.

12 zahradních návrhů 2013

Nezadržitelně se blíží konec roku a s ním všelijaká ohlédnutí. Něco dopadlo na výbornou, něco ovšem o poznání hůře – jako například můj závazek brzy vstávat. O brzkém ranním budíčku si nechávám doslova zdát… Tak alespoň mám co vylepšovat v příštím roce. Třeba to pozdní vstávání a bdění dlouho do noci není na škodu jedné věci – inspiraci. V nočním tichu se jí, doufám, daří. Zde je přehled letošních návrhů a nápadů od zimy do zimy s nejenom nočními inspiracemi  →

1. Zelený ráj

P-P24M

V této zahradě vyhrávají záhony nad trávníkem. Nebývá to zvykem, ale zahrada tímto získává přirozenější vzhled, zvláště, jsou-li záhony osázeny trávami a když se rostlinné druhy opakují. Stylovým doplňkem jsou větší kameny. Další vizualizace zahrady a navržené rostliny budou zanedlouho k vidění a prozkoumání na stránce blogu Úspěšné návrhy.

2. Úkryt za ostrovem

ppx11M

Z ulice není do soukromé části zahrady vidět díky solitérnímu záhonu (na obrázku vzadu uprostřed). Záhon samotný slouží jako útulný koutek pro relaxaci s výsadbou po obvodu. Krásným stávajícím prvkem zahrady je třešeň, časem jí budou vizuální oporou štíhlé borovice a jiné jehličnany.

3. Více vody než trávy

bazén3M

Skutečným rozměrem vodní plochy se zahrada řadí mezi neobyčejné. Voda nejen že zabírá téměř celou šířku mezi budovami a plotem, ale jelikož terén od domu klesá, zahrada zdánlivě vodou končí. Za vzdálenějším kamenitým břehem však svah pokrytý vřesovištěm překonává rozdíl výšek a zahrada pokračuje spodní částí. Výhodou zahrady jsou vzrostlé jehličnany (zeravy, jalovce), doplněné o nové jehličnany a traviny.

4. Rostliny jako decentní doplněk moderního domu

záhon19Podélná stavba využívá šířku pozemku a poskytuje výhled do volného prostoru. Otevřený zahradní prostor je v tomto případě protihráčem efektní architektury a bylo zapotřebí tuto dvojici pouze jemně doplnit rostlinami.

5. Košatý strom v malé zahrádce

ř2MÚkolem návrhu bylo vytvořit novou zahradu kolem letitého stromu. Díky kružnicím v půdorysném vzoru se povedlo višeň bezbolestně zakomponovat. Zároveň tento vizuálně působivý tvar, na který se dá pohlížet z úrovně terénu i z výšky balkonu, plní funkci protiváhy hmotě stromu.

6. Venkovský výhled

záhon1Dobře sloužící hospodářské budovy byly původně odděleny od zbytku zahrady rozlehlým trávníkem, což poskytovalo sice upravený, avšak jednotvárný výhled.  Proto se návrh soustředí na osázení pohledově exponovaného záhonu, jehož důležitou součástí jsou trvalky kvetoucí v živých barvách, celoročně působící jehličnany se zajímavými tvary a zjemňující trávy. V neposlední řadě je atraktivní souznění bílých válcovitých květenství straček se zářivě bílým kmenem břízy Betula utilis, obojí vyniká na pozadí tmavých staveb nebo keřů.

7. Skryté útočiště před ulicí

MDzah17M

Menší zahrádka obklopená ulicemi potřebuje vytvořit zákoutí k posezení. Než vyrostou keře kolem plotu, bude jako clona sloužit dřevěná zástěna. Na ni stylově navazuje vodní nádržka s vodotryskem, který posezení dodá lahodný zvuk. Více o zahradě v Rodinný dům 10/2013.

8. Spojnice mezi terasou a jezírkem

RB16M

Cílem tohoto návrhu bylo ozelenit nejprudší část svahu mezi horní terasou u domu a spodním jezírkem. Okrajem záhonu vede stezka po šlapácích. Z nízké plošné zeleně vyrůstají dřeviny nápadných tvarů: smrky Picea abies ´Rothenhaus´, P. abies ´Acrocona´, listnatá zmarlika kanadská Cercis canadensis ´Forest Pansy´.

9. Znovuzrození zahrady

řs1M

Zahrádka za řadovkou byla založena před několika desetiletími a nyní se majitel rozhodl pro její rekonstrukci. V novém návrhu bylo žádoucí zachovat některé prvky (skleník, smrček Picea glauca ´Conica´, jabloň a některé ovocné keře) a mimo to použít 60 velkých a 220 malých dlaždic. Usazení dlaždic v příznivém úhlu vede pohled, zároveň vzor udává směr pohybu a zastírá dojem úzkého koridoru.

10. Proměna sadu

ol1

Zahrada na Hané byla a stále z části bude sadem. Majitelé si přejí část ovocných stromů zachovat, některé postupně obnovit, ale hlavně chtějí dopřát radost ze zahrady dětem a touží co nejvíc využít venkovní prostor. Proto je v zahradě dětský kout s houpačkami, pískovištěm, přechodem po špalcích, tunely z vrbiček, a také ptačí pítko, krmítka, budky a hmyzí domečky.

11. Prostorná zahrada

Če27

Velká zahrada v rovině vždy nabízí velký počet řešení. Záleží především na přáních majitelů, co v ní chtějí dělat a co v zahradě chtějí mít. Od toho se odvíjejí úvahy nad prostorem a jeho využitím. V této zahradě majitelé chtějí vyvýšené záhony, bazén, sportoviště i hraní pro zatím menší děti a kousek louky v duchu výsadeb Sarah Price.

12. V hlavní roli svah

J8M

Původní stav zahrady nevzbuzoval v majitelce příliš nadšení, nový krásný dům se zdál být utopený pod svahem a před velkými prosklennými stěnami se tyčila vysoká kolmá hradba jílu. Díky rozdělení části svahu do tří zídek se situace rapidně mění, prostor je dobyvatelný a naopak se stává příjemným. Zídky nabízejí mnoho jedinečných příležitostí jak k osázení, tak k využití padající vody a k dalším hrátkám vertikálních a svislých linií.

 

Přes závany noční inspirace, leckteré nápady by nepřišly bez trpělivé spolupráce a komunikace majitelů zahrad se mnou, za což jim velmi děkuji. Pak se mi skvěle pracuje a vymýšlí řešení na míru, která jsou, jak doufám, hezká i uživatelná zároveň.

 

Botanická zahrada v Brně

Brněnská botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity není jen sbírková zahrada pro rostliny, ale také jedinečný park se sérií krásných zahradních kompozic  →

br12zmIMG_1415
br12zmIMG_1545
IMG_9579m
IMG_9671m

které jsou dílem Ivara Otruby, zahradního architekta a pedagoga. Vytvořil achitektonickou koncepci botanické zahrady a z velké části ji realizoval. Zahrada obsahuje mnohá překvapivá a neopakovatelná  zákoutí  →

IMG_9524m
IMG_9529m
IMG_9526m

Dřeviny jsou po desetiletích nádherně rozrostlé  →

br12mzIMG_1422
br12zmIMG_1267
IMG_9771m

Zahrada obsahuje tématické celky, vztahující se k různým skupinám rostlin, například zahradu miniatur  →

br12zmIMG_1542

v amfiteátru  →

IMG_9752m
IMG_9744m
br12zmIMG_1544
IMG_9758m

expozici skalních stěn  →

IMG_9561m
br12zmIMG_1316
br12zmIMG_1312

výslunnou stráň pro sbírku travin  →

br12zmIMG_1412
br12zmIMG_1418
br12zmIMG_1420

tranšeje – polozapuštěné záhony v jižně orientovaném svahu pro choulostivé rostliny –        a pergoly mezi nimi  →

brIMG_1308
IMG_9546m

pergoly jako opory pro popínavky  →

IMG_9665m
IMG_9672m

vodní plochy a toky s moderním vzhledem  →

IMG_9787m
br12zmIMG_1501

expozici skalniček v suché zídce i na rampách  →

IMG_9570m
IMG_9571m


Ivar Otruba v sedmdesátých letech minulého století použil při výstavbě i v současné době velmi moderní materiály pro zahrady – kov a beton – ve spojení s přírodními – kamenem, dřevem, vodou, rostlinami  →

br12zmIMG_1540
IMG_9754m

Vytvořil tak po architektonické stránce naprostý skvost mezi botanickými zahradami a parky vůbec. Ve spojení s botaniky, kteří zase na tomto místě dlouhá léta shromažďují rozmanité druhy rostlin z celého světa, vznikl touto spoluprací unikátní komplex. Je s podivem, že se takovéto dílo podařilo vybudovat a každopádně stojí za návštěvu…

IMG_9804m

Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., vystudoval a působil na VŠZ v Brně, později MZLU v Brně jako profesor oboru zahradní a krajinářské architektury. Navrhl a realizoval lázeňské parky v Karlově Studánce, Piešťanech, Bardějově, obnovu historických zahrad, dalších botanických zahrad a arboret v Košicích, Prostějově, Průhonicích, Štramberku.

Volně převzato od: Pavel Kostrhun, Slovo o autorovi v učebnici Ivar Otruba: Zahradní architektura pro střední a vysoké školy.

Botanická zahrada a arboretum: http://arboretum.mendelu.cz/cz

Foto: autorka

© 2024 My a zahrada

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑