Většina uvedených stylů je popsána v čisté podobě a ne vždy je jako takové můžeme vidět. V praxi dochází k jejich míchání, v dnešní době se zahradní návrháři nenechávají svázat určitým stylem a kreativně použijí v jedné zahradě prvky z různých stylů. Řekla bych, že i v historických zahradách vidíme prolínání stylů a zařazení zahrad k různým stylům se dělo a děje poměrně volně.

Formální styl

Zdá se, že není přesně určená hranice mezi formálním a klasickým stylem. Oba vycházejí z tradičního symetrického uspořádaní francouzských zahrad, které ovšem rozvíjejí a občas klasickou symetrii opouštějí. Důležitým znakem těchto zahrad je centrální bod pozornosti, kterým často bývá socha nebo výrazný prvek na konci výhledu. Pro formální zahrady není podstatné jen vedení pohledu, ale také v nich očekáváme vycházkový okruh, podobně jako v zahradách Ludvíka XIV, se zákoutími a lavičkami. Počet použitých druhů rostlin je spíše omezený, velkou roli hrají tradiční tisy a zimostrázy.

Klíčové prvky formální zahrady:

–          symetrie

–          centrální ohnisko pozornosti

–          sochy

–          onamentální vázy

–          střižené tvary a živé ploty z tisů a zimostrázů

–          opočívadla s posezením

Formální styl můžeme uplatnit v malé i velké zahradě, je poměrně jednoduché docílit dobrého efektu.

Obr.1: Větší zahrada ve formálním stylu s grottou. Design: Robert Myers, RHS Chelsea 2007.

Obr. 2: Malá formální zahrádka s moderními materiály. Design: Kate Gould, RHS Chelsea 2011.

Romantický styl

Oproti ostatním stylům oplývá bujnou výsadbou rostlin, která překrývá původní vzor, ať už symetrický nebo jiný. Vytváří skrytá zákoutí pro posezení a možnost nerušeného pozorování zahradních objektů, např. rostlin, vodní nádrže nebo jiných dekorativních prvků. Nezříká se výhledů, mnohdy zarámovaných oblouky s kvetoucími růžemi a popínavkami. Romantický styl v nás vyvolává pocity ženskosti, hojnosti a tajemna. Používá především přírodní materiály. Mimořádnou postavou uváděnou v souvislosti s romantickým stylem je anglická zahradnice Gertrude Jekyll, která při plánování a osazování záhonů používala kvetoucí trvalky v celé paletě sladěných barevných odstínů, jako by malovala obraz.

Klíčové prvky romantické zahrady:

–          bohatá výsadba se zastoupením mnoha kvetoucích bylin i keřů

–          keřové i popínavé růže

–          sladěné barvy v pastelových odstínech

–          intimní zákoutí

–          menší či větší vodní nádrž

–          pergoly, oblouky, nábytek ze dřeva nebo kovu

Romantický styl si můžeme bez větších problémů vytvořit ve vlastní menší i větší zahradě.

 Obr.3: Romantická výsadba pod parotiemi. Design: Luciano Giubbilei, RHS Chelsea 2011.

Obr. 4: Romantický styl s doplňky v kovu. Design: Isabelle Van Groeningen & Gabriella Pape, RHS Chelsea 2007.

Obr. 5: The Manor House, Upton Grey, Anglie, restaurovaná zahrada Gertrude Jekyll.

Minimalistický styl

Minimalistický, jindy také nazývaný modernistický či moderní styl používá omezenou paletu rostlin i pevných materiálů. Můžeme ho vnímat jako chladně, neosobně působící zahradní styl díky čistým horizontálním i vertikálním liniím. Vybrané rostliny svým charakterem a způsobem výsadby strohé linie většinou zdůrazňují, namísto aby je rozptylovaly. Přesto rostlinná výsadba minimalistickou zahradu v konečném důsledku vždy zjemní. Materiály jsou přesně opracované, ať už to jsou tradičně používané, nebo v dané době nové a módní hmoty pro zahradní design. Barevná škála v minimalistické zahradě může být omezená, ale i vysoce kontrastní.

Klíčové prvky minimalistické zahrady:

–          asymetrický geometrický vzor

–          omezený počet druhů materiálů a rostlin

–          rostliny vysázené v blocích

–          současné materiály

–          nábytek podle posledních trendů

–          zrcadlová vodní hladina

–          moderní osvětlení

Vytvořit zahradu v minimalistickém stylu není jednoduchá záležitost. Prostorové vyvážení a zdárný výběr živého i neživého materiálu jsou pro tento styl klíčové. Pokud se nám to ovšem zdaří, pak je výsledek vysoce působivý. Pokusit bychom se o to nejspíše mohli v malé městské zahradě.

Obr. 6: Strohá minimalistická zahrádka v decentní chladivé barevnosti. Design: Joe McHugh, RHS Chelsea 2005.

Obr. 7: Geometrický design vznášející se nad vodou. Design: Paula Ryan, RHS Chelsea 2007.

Obr. 7, 8:  Krásná minimalistická zahrada s vyváženým rozdělením prostoru a příhodným výběrem materiálů i rostlin. Design: Shaikh Zayed Bin Sultan Al-Nahyan, RHS Chelsea 2005.

Přírodní styl

Pod tento styl bychom mohli zařadit i všechny snahy o ekologické zahrady. Samotná slova „přírodní“ a „příroda“ v nás evokují pocit volnosti, krajiny, nicméně je možné tento styl vytvořit také na menším prostoru. Rostliny hrají v tomto stylu podstatnou roli a jsou voleny v souladu s okolním přirozeným společenstvem nebo v duchu některého jiného ekosystému – např. lučního, lesního, horského, vodního, atd. Případně jsou rostlinné druhy vybírány i podle jejich přitažlivosti pro hmyz, ptáky a jiné živočichy.

Klíčové prvky pro přírodní zahradu:

–          rostliny vytvářející „přirozená“ společenstva

–          rostliny medonosné, produkující semena pro ptáky apod.

–          rostliny s jedlými plody

–          nádrže na užitkovou vodu

–          kompostéry

–          včelí úly, ptačí budky, krmítka, domečky pro hmyz, sklad roští pro ježky

–          přírodní jezírka

–          osázené střechy

Je toho více, co by se dalo zahrnout pod přírodní nebo ekologický styl – větrná čerpadla, sluneční kolektory, vše, co přispívá k udržitelnému hospodaření a nezatěžování přírody. Zdálo by se, že bude jednoduché vytvořit takovou vlastní zahradu, je však zapotřebí pečlivě zvolit celkový koncept zahrady a její osázení a dále ho udržovat. Například i květnatá louka vyžaduje pečlivou přípravu pozemku, vysetí a posléze pravidelné sečení, podobně to bude s horskou skalkou, lesíkem a jeho podrostem nebo vodní tůňkou. Odměnou nám ale bude uklidňující, přírodě podobné zákoutí plné včel, motýlů, zpívajících opeřenců a po nocích funících ježků.

Obr. 9: Přírodní styl s použitím tradičních materiálů. Design: Kate Frey, RHS Chelsea 2007.

Obr. 10: Ekologicko-přírodní styl s použitím recyklovaných materiálů. V kamenných zídkách mají své místo domečky pro hmyz. Design: Nigel Dunnett, RHS Chelsea 2011.

Obr. 11: Vlastní zdroj energie a recyklované materiály v malé zahrádce. Design: Jamie Dunstan, RHS Chelsea 2011.

Obr. 12: Ekologická zahrada se solárními panely. Design: Scenic Blue Design Team, RHS Chelsea 2007.

Obr. 13: Přírodní zahrada napodobující louku přecházející ve společenstvo lesního lemu. Design: Marney Hall, RHS Chelsea 2011.

Foto: autorka,

www.gardener.ru,

http://www.gertrudejekyllgarden.co.uk/