Blog View from Federal Twist přináší pohledy na jednu zahradu, jak se mění v průběhu roku. Zahrada je chráněna okolními vzrostlými stromy, je to vlastně bezlesá enkláva, která je zaplněna trsy trvalek, trav a několika menšími dřevinami. Porostem vedou štěrkové cesty, ze kterých lze sledovat život rostlin – od vyrašení, kvetení, vytvoření plodů a semen po zimní spánek  →

View from Federal Twist2

Kvetoucí kosatec sibiřský Iris sibirica

iris sibirica

Ponoření se do zeleně  →

View from Federal Twist5

V průběhu sezony jsou jednotlivé druhy trvalek v květu  (Rudbeckia maxima, Hemerocallis)  →

View from Federal Twist8

Trávy a dřeviny dodávají svěže zelenou masu, před níž vyniknou žluté květy  vysokých trvalek  →

View from Federal Twist 4

Cestou narazíme na tvarově zajímavé máčky Eryngium yuccafolium

View from Federal Twist Eryngium yuccafolium

Také špičaté listy v mohutných trsech jsou ozdobné tvarem  →

View from Federal Twist1

Odkvetlé kosatce sibiřské  →

View from Federal Twist iris sibirica

Podzimní barvy ozdobnic Miscanthus purpurascens  →

View from Federal Twist miscanthus purpurascens

Zimní klid japonského druhu vrby Salix sachalinensis ‚Sekka‘ →

View from Federal Twist Salix sachalinensis 'Sekka'

Zahrada v přírodním stylu (který se svou filozofií přibližuje divoké, neopečovávané přírodě) je velice uklidňující. Díky sezonním změnám především bylinné vegetace žije taková zahrada intenzívním životem, který je v jiných zahradních stylech omezen (celovegetačně střižený trávník, dlažby, opakující se keře).

Téměř nekonečné množství  krásných fotek zahrady a rostlin z různých úhlů a dob můžeme prohlížet na:

Foto:  http://federaltwist.blogspot.cz/2009/02/garden-diary-2008-overview.html