parrotie perská Parrotia persica

Někdy potřebujeme v malé nebo na střešní zahradě docílit efektu lesa a nemůžeme použít stromy dorůstající velkých výšek nebo přespříliš zatěžující střechu svou váhou. Pak je vhodné použít keře, které tvarujeme jako vícekmenné.

Na malém prostoru můžeme docílit vícekmenného efektu i s některými stromy (např. s borovicemi, jak je vidět na předchozím obrázku), které se jako mladé stromky vysadí do jedné výsadbové jámy a poté se nechají společně vyrůstat. Takto můžeme použít nejlépe břízy nebo olše, které tímto způsobem rostou i přirozeně:

V návrhu zahrady použijeme vícekmenné formy spolu s nízkým podrostem bylin nebo trav, nebo velmi efektní je nechat kmeny vyrůstat ze sypkého materiálu – štěrku nebo písku:

parrotie perská Parrotia persica

Pro tvarování do vícekmenné formy si vybereme vzrůstnější keř s několika silnými od země rostoucími větvemi. Tyto větve na keři ponecháme, zbytek vyřežeme. Odstraníme také spodní větvičky z těcho silných, ponechaných větví. Návod najdeme v knize             Tim Newbury: Zahrada – kniha návrhů malých zahrad,  ze které je následující obr.:

Stromy vhodné pro výsadbu do jedné jámy:

bříza bělokorá Betula pendula

olše srdčitá Alnus cordata

olše šedá Alnus icana

Keře vhodné pro tvarování k docílení vícenásobných kmínků:

parrotie perská Parrotia persica

kalina vrásčitolistá Viburnum rhytidophyllum

kalina tušalaj Viburnum lantana

muchovník Amelanchier ´Balerina´

jeřáb Koehneanův Sorbus koehneana

jerlín japonský  Sophora japonica

jerlín japonský Sophora japonica vpravo

Foto z Chelsea Flower Show: autorka