Co jsme naplánovali, to jsme udělali… koncem března 2019 jsme přesadili stromky z oplocené školky na pole →

Nejdříve jsme stromek ve školce opatrně vyryli a naložili do připravených táček →

Potom jsme ho převezli k předem vyměřené a vykopané výsadbové jámě →

Zeminu jsme vylepšili kompostem a stromek jsme zasadili. Už při dosypávání zeminy jsme mysleli na přichycení oplocenky →

Aby oplocenka stromky chránila proti okusu →

Postupovali jsme podle návodu zde →

http://ekozahrady.com/ochrany_okus.htm

Začátkem léta vykukují stromky z louky →

Kromě tradičních ovocných stromů jsme vysadili i kultivary dřínu, a u těch se, doufáme, můžeme těšit na první plody ze sadu →

Všechny stromky jsme zamulčovali štěpkou a přidáváme k nim posekanou trávu, která bude postupně uvolňovat živiny ke kořenům →