Co jsme naplánovali, to jsme udělali… koncem března jsme přesadili stromky z oplocené školky na pole →

Stromky jsme chránili proti okusu oplocenkou →

Postupovali jsme podle návodu zde →

http://ekozahrady.com/ochrany_okus.htm

Začátkem léta vykukují stromky z louky →

Kromě tradičních ovocných stromů jsme vysadili i kultivary dřínu, a u těch se, doufáme, můžeme těšit na první plody ze sadu →

Všechny stromky jsme zamulčovali štěpkou a přidáváme k nim posekanou trávu, která bude postupně uvolňovat živiny ke kořenům.