Z mlžné podzimní nálady se dnes ladně a svižně přeneseme do polopouštních sluncem zalitých oblastí. Spojovacím článkem budou jehličnany – a to vysoké štíhlé jehličnany, jejichž tvar dobře koresponduje s architektonickým stylem.

Štíhlé konifery v protikladu s rozkladitou, převislou korunou vypadají skvěle →

stejně tak s kubickými záhony →

Ladí dokonale s jednoduchou geometrií domu →

i se zelenými schody v trávníku →

nebo s podélnými liniemi úzkých dlaždic →

Pilíře jehličnanů u domu i holé kmeny v pozadí příjemně kontrastují se zakřivenými liniemi zahloubené cesty →

 

Ukázky jsou ze suchých teplých oblastí Severní Ameriky. A pravděpodobně jsou použity i vysoké pyramidální cypřiše, dorůstající 20 – 30 m, pro naše podmínky příliš choulostivé dřeviny; nicméně my také můžeme využít u nás běžně rostoucí sloupovité jehličnany a při jejich promyšleném vysázení v elegantních kombinacích dosáhneme podobných efektů.

 

U nás rostoucí úzce sloupovité jehličnany (V = výška, Š = šířka, uvádím dostupné informace většinou ze Seznamu doporučených odrůd rostlin):

cypřišky:

Chamaecyparis lawsoniana ´Alumii´

V až 15 m

Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris´

V 5-10 m, Š 1,5 m

Chamaecyparis lawsoniana ´Witzeliana´

V až 5 m

jalovce:

Juniperus communis ´Hibernica´

V 3-5 m, Š 1 m

Juniperus communis ´Sentinel´

V 3 m

Juniperus communis ´Suecica´

V 4 m

Juniperus scopulorum ´Blue Arrow´

V 6 m, Š 0,8 m (10 let po výsadbě: V 2-3 m, Š 0,5-0,6 m)

Juniperus scopulorum ´Skyrocket´

V 4-8 m, Š 0,8-1 m (10 let po výsadbě: V 3 m, Š 0,6-0,8 m)

Juniperus virginiana ´Canaertii´

(10 let po výsadbě: V 3 m, Š 0,5-0,6 m)

zeravy:

Thuja occidentalis ´Malonyana´

V 10-15 m

Thuja occidentalis ´Smaragd´

V 3,5-6 m, Š 1-1,8 m

Thuja occidentalis ´Spiralis´

V 8-15 m

 

Cypřišky snesou i polostín, ale nehodí se do vyšších poloh, kde mohou namrznout. Jalovce a zeravy potřebují růst na slunci, zato jsou tolerantní k horším půdním podmínkám, snesou sucho a nenamrzají.

 

Foto: http://d-crain.com/