Že nemusí být centrální trávník a kolem záhony, je jisté. Ale jak jinak na půdorysu uspořádáme zahradu? Způsobů je nepřeberné množství  →

Od vln   →

a meandrů  →

přes zuby na přechodu mezi dlažbou a trávníkem  →

nebo jako vzor v dlažbě  →

po abstraktní vzory v trávě  →

nebo vzory v půdopokryvném porostu  →

nebo pravidelné geometrické vzory ve štěrku, které rozbíjejí a zjemňují dlažbu  →

Nejenom velké dlažební projekty, ale i detail v podobě okraje dlažeb, cest, trávníků mohou vnést ozvláštňující drobnost do naší zahrady…

Foto:

www.kochla.com

http://www.gardenartgroup.com/

http://www.hockerdesign.com/

http://www.sllasf.com/