Geometrický rozvrh pozemku odvádí naši pozornost od jeho malého a nepravidelného tvaru. Vydlážděný kruh nenápadně, zato účinně rozšiřuje zadní část, pergola kruhové místo pro stolování rámuje  →

V přední části nás pravoúhlý vzor dlažby vede dál do zahrady díky svému diagonálnímu nasměrování. Rostliny celé toto místo zjemňují a odlehčují, a až více povyrostou, budeme strohou pozemní geometrii jenom tušit, přesto bude působit…

Foto:  http://mylovelyhome-reny.blogspot.com