Jaro přináší spoustu práce – svůj čas nyní trávím přemýšlením o kombinacích keřů, trvalek a trav na navrhovaných záhonech a hledám inspiraci. Několik zdařilých příkladů jsem našla, hned první ukázka je vhodná pro stinný záhon  →

1 tráva Hakonechloa macra ´Aureola´,  2 poměnkovec  Brunnera macrophylla,                  3 dlužicha Heuchera  červenolistý kultivar,   4 pupkovec Omphalodes verna,                    5 kosatec Iris ensata ´Blaudom´,  jako vysokou ozdobnou trávu (na obr. vpravo) bychom mohli použít ozdobnici Miscanthus sinensis ´Variegatus´ a červenolistým keřem za ní by mohla být tavola kalinolistá Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ snášející stín a s listy tvarově podobnými dlužichám.

Nebo kombinace vhodné pro slunečný záhon  →

1 hvozdík Dianthus  ´Rose de Mai´,   2 kakost Geranium ´Johnson’s Blue´

1 řebříček Achillea ´Summer Wine´,    2 krásnoočko Coreopsis ´Zagreb´,                              3 rozchodník Sedum ´Purple Emperor´

1 zavinutka  Monarda ´Raspberry Wine´,    2 třapatka  Echinacea ´Magnus´

1  hlaváč  Scabiosa ´Butterfly Blue´,   2  levandule Lavender ´Blue Cushion´,                      3 rozrazil Veronica spicata ´Royal Candles´

Foto: http://harmonyinthegarden.com

http://forums2.gardenweb.com