Sady, zahrady i krajina potřebují opylovače. V tomto směru bychom se pravděpodobně neobešli bez včely medonosné a také tušíme, že tuto důležitou opylovací úlohu zastává i jiný hmyz, z nichž nejznámější jsou asi čmeláci.

Hmyzí domek zabudovaný v zídce, Chelsea Flower Show

Ale jsou to další hmyzí druhy, které pilně sbírají pyl a nektar z květů kulturních i volně rostoucích rostlin. Pro některé z nich stavíme hmyzí hotely či domečky, čímž je podporujeme a sobě přinášíme radost z pozorování různých dřevobytek, zednic, čalounic… už jen jejich české názvy jsou libozvučné a výmluvné…

dřevobytka zvonková

V hmyzích příbytcích jsou důležité různé dutinky, skuliny a komůrky, které mnoha druhům hmyzu slouží jako hnízdiště, případně úkryty. Proto se hmyzí hotely staví z různých typů materiálů, které mají dostatek otvorů, dutin, škvír. Druhy obývající hotely většinou nejsou specializovány a klidně pro hnízdění využijí otvory ve dřevě, omítce, půdě nebo v jiných materiálech.

Hmyzí domek ze síta, Zahradní proměny, Televize Seznam

Kdo zahnízdí v takovém hmyzím příbytku? Jsou to jednak druhy patřící ke včelám, také kutilky, vosy a hrabalky. No a usídlit se v něm mohou třeba i mravenci nebo brouci…

Tak nejdřív ty včelky – patří do několika čeledí, od včelovitých po pískorypkovité, ale ne všichni zástupci se ubytují v hmyzích hotelech, někteří hnízdí v zemi, jiní ve svislých stoncích. Také jiné druhy obydlí hmyzí hotel v teplých oblastech a jiné v chladnějších.

Včely

krmí larvy pylem nebo nektarem

čeleď včelovití

různorodá skupina – společensky žijící druhy, samotářské včely, druhy velmi velké, tropické bezžihadlové včely

(drvodělka, kyjorožka, pelonoska, nomáda, stepnice, čmelák, včela medonosná)

drvodělka fialová
nomáda červená
stepnice dlouhorohá

čeleď čalounicovití

„břichosběrné včely“, hnízdí v dutinách

(vlnařka, dřevobytka, zednice, čalounice, maltářka, smutěnka, kuželitka)

vlnařka obecná
zednice rezavá
čalounice obecná
čalounice bělonohá

čeleď hedvábnicovití

(maskonoska, hedvábnice)

hedvábnice jarní

Hedvábnice – specializované na sběr pylu na jednom nebo několika druzích rostlin

Maskonosky – sbírají nektar

čeleď ploskočelkovití 

drobné druhy, důležití opylovači

(ploskočelka, ruděnka)

ploskočelka šestipásá
ruděnka běloretá

čeleď pilorožkovití

samotářské druhy, hnízdí v zemi, specializované na sběr pylu na jednom nebo několika druzích rostlin

(chluponožka, olejnice)

chluponožka čekanková

čeleď pískorypkovití

„chlupaté včely“, hnízdí v zemi

(pískorypka)

pískorypka ranní

Třikrát hmyzí domek ze sít s různými výplněmi, Zahradní proměny, Televize Seznam

V domcích bydlí také kutilky.

Kutilky

jejich larvy jsou masožravé

čeleď žirafíkovití

čeleď kutilkovití

čeleď kutíkovití

(stopčík, kutěnka, dřevovrtka, kutík, rejdilka)

Další skupinou hmyzu, která využívá hmyzí hotely, jsou někteří příslušníci vos a hrabalek.

Vosy a hrabalky

čeleď vosovití – podčeleď jízlivky

samotářské vosy

(hrnčířka)

čeleď hrabalkovití

hnízda si vyhrabávají v zemi, mají silné žihadlo

(hrabalka)

hrabalka obecná

Hmyzí domek mohou obydlet parazitické druhy, které vlastně parazitují na mnohých předešlých druzích. Patří mezi ně i zástupci z výše uvedených čeledí, například smutěnky a kuželitky jsou včely z čeledi čalounicovitých →

Parazitické druhy v hmyzích domcích

čeleď zlatěnkovití

(zlatěnka)

čeleď drvenkovití

(drvenka)

Smutěnky, kuželitky, srpušky, lumci, aj.

kuželitka čtyřzubá

Mravenci, brouci

.

.

Velký hmyzí hotel, jehož stavby se účastily děti z celé školy→

Velký hmyzí hotel, Chelsea Flower Show

Ale nezáleží, jak je hmyzí příbytek velký, radost udělá i malý domeček.

Do dřeva nebo cihel vyvrtáme vrtačkou díry o průměru 3 – 9 mm, nebo využijeme materiál, který má kulaté otvory do 1 cm. (Dřevo může mít prázdné chodbičky po larvách brouků, střešní tašky mohou mít pravidelné otvory.)

Výplň komor hmyzího domku mohou tvořit různé duté stonky – rákosová, bambusová stébla, celíkové stonky (rumištní celík kanadský) nebo stonky a větve s parenchymem, který hmyz vykusuje (bez černý, slunečnice, divizna, aj.) – svážou se do otýpek. Části domku vyplníme jiným materiálem – šiškami, senem, slámou, listím, hálkami, duběnkami, ulitami nebo vrstvenými střešními taškami, kartonem, kůrou. Materiál v případě potřeby chráníme králičím pletivem.

Domek umístíme na slunečné stanoviště nebo alespoň slunečné po část dne.

Ostravský hmyzí mobiliář, autorka: Marie Seibertová

A nakonec ještě čtyři jiné užitečné druhy pro zahradu (které se zabydlí po svém):

škvor obecný
vosík skvrnitý
zlatoočka obecná
slunéčko sedmitečné

Fotky hmyzu: autorka, Národní zemědělské muzeum, zámek Kačina

Informace: Petr Bogusch, Domečky pro včely a užitečný hmyz