Ukázky, nápady a komentáře, jak vytvořit současnou zahradu

Štítek: výhled (Strana 2 z 2)

Vizualizace sadu z ptačí perspektivy

Sad byl navržen vzhledem ke svému umístění na oblém hřebeni pod vrcholem mírného kopce. Hřeben se pozvolna svažuje od jihozápadu sadu k severovýchodu. Na místech, odkud odtéká voda a jsou tedy sušší a výhřevnější, jsou vysázené hrušně. Naopak tam, kam voda teče a bude případně zadržována, jsou vysázené jabloně a slivoně. Jezírka jsou navržena po obou stranách oblého hřebene. Kolem jižní hranice sadu vede příjezdová cesta k domu. Sadem vedou obslužné travnaté cesty. Mezi nimi, přibližně uprostřed sadu, je naplánovaná zahrádka s posezením.

Vzrostlý sad by za několik let mohl vypadat jako na následujících vizualizacích:

Sad z jihu

V sadu jsou naplánované zmíněné nádrže na vodu, centrální zahrádka s výhledy, navršený val s průhledem do krajiny.

Sad z východu

V rohu za uměle vytvořeným valem jsou čtyři vzrostlé stromy (2 ořešáky a 2 kaštanovníky). Val tvaru půlměsíce svou orientací zajistí příhodné podmínky pro teplomilné a suchomilné rostliny.

Sad ze severu

Ze severního pohledu jsou viditelné dvě jezírka k zachycování vody a také řada červených lísek, chranící stromy od severu.

V chráněném zákoutí půlměsíce je sezení s výhledem na jezírko a skrz pergolu výhled pokračuje dále do krajiny.

Výhled od půlměsíce k jihu, výhled ze zahrádky na borovici limbu

Výhled ze zahrádky vede pergolou nejen na borovici limbu, ale i na opačnou stranu na červenolistý bez černý a také na lavičku pod rozložitou Tatarkou.

Výhled na západ na červenolistý bez, výhled na jih na Tatarku

Travnatá zahrada vynikne v pozdním létě

IMG_9447MTato zahrada je charakteristická rozlehlým trávníkem v její nejvýše položené části  ↑→

IMG_9425Ma

Trávník je obklopen keři a vysokými okrasnými travinami – přesto jsou z něj krásné výhledy do okolí →

IMG_9441MOVýhled do kraje lemují hortenzie a zatím malý jalovec čínský 

Hraniční masa keřů vynikne především na jaře, ale i mimo období květu zaujme rozdílnými barvami listů a bílými kmínky bříz střežícími nejhořejší roh zahrady →

IMG_9434M IMG_9429MOOd domu a příjezdové cesty dělí trávník záhon s vysokými trávami: třtinami, ozdobnicemi, bezkolenci a nižšími metlicemi u cesty →

IMG_9436M

IMG_9455M

Vzpřímené kultivary třtiny nápadně vyniknou v sousedství velkých květenství hortenzií →

IMG_9458Ma

Navržené trávy a ostřice:

Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foerster´  třtina ostrokvětá  V 160 cm

Calamagrostis brachytricha  třtina chlupatá  V 130 cm

Carex montana  ostřice horská  V 25 cm

Deschampsia cespitosa  metlice trsnatá  V 110 cm

Miscanthus sinensis ´Sirene´  ozdobnice čínská  200 cm

Molinia arundinacea ´Windspiel´  bezkolenec rákosovitý  200 cm

Pennisetum alopecuroides  dochan psárkovitý  90 cm

 

Foto: autorka

 

 

1.krok k moderní zahradě: Půdorysný vzor II

 

Máme-li změřenou zahradu, narýsujeme si plán zahrady s domem, jinými stavbami, např. garáží, kůlnou, žumpou, se vzrostlými stromy a ostatními důležitými součástmi, které budou zachovány. Nyní se zamyslíme nad seznamem svých přání a zkusíme je do plánu umístit pomocí bublin. Snažíme se zohlednit praktickou stránku věci, například že posezení chceme blízko východu z domu nebo někde v odlehlé části, kde není vidět z okolí nebo chceme mít letní odpolední posezení ve stínu nebo posezení pro ranní kávu na sluníčku v závětří. Z těchto přání a jejich prvního umístění vyplynou další bubliny – že vedle posezení bude záhon s vyšším stromem pro letní stín, apod. V této fázi můžeme do bublinového plánu zaznačit i směry pohledů a výhledů, neboť nám pomohou při úvahách, kde by měla být umístěna hezká věc na podívání (květinový záhon, ozdobný květináč, ptačí pítko, sluneční hodiny) nebo naopak, kde by měl prostor zůstat volný pro zachování výhledu do kraje. To, zda-li je krásný výhled ven ze zahrady nebo chceme udržet pohled uvnitř zahrady (např. zahrada ve městě) určuje i zvolený design (geometrické tvary poutají pohled uvnitř, křivky a linie vedou pohled ven).

na plánu jsou hnědě popsány stávající prvky, v bublinách naše přání

Při vytváření pozemního vzoru můžeme s úspěchem využít sítě (mřížky) narýsované na pauzovací papír, kde velikost ok je určena podle nějakého důležitého rozměru domu, např. podle šířky francouzského okna, šířky výklenku domu, šířky schodiště, apod. Pauzovací papír se sítí položíme na svůj bublinový plán a pokusíme se umístit rastrovou síť tak, aby oka “pokrývala” bubliny. Někdy se nám podaří síť položit rovnoběžně s domem a zapadnou do ní potřebné bubliny, někdy bubliny lépe “zapadnou” do úhlopříčně položené sítě nebo do sítě pootočené pod jiným úhlem. Velikost ok sítě nám pomůže při určování rozměrů ploch, budeme pak vědět, jak dlouhý a široký by měl být záhon, trávník, terasa… Samozřejmě musíme tyto velikosti přizpůsobit reálným rozměrům keřů, stromů, bylin, rozměrům plochy pro posezení zamýšleného počtu lidí (např. bude většinou stolovat 6 lidí), rozměrům trávníku pro oblíbenou hru (např. rádi hrajeme badminton) atd.

Tři možnosti, jak vyřešit zadání pomocí rastrové sítě:

Všechny alternativy mohou splnit naše přání, u schodů ze zadního východu z domu je zpevněná terasa, na kterou není vidět od zadní branky, centrální trávník obklopují živé ploty a výsadba keřů s trvalkami, přes trávník z praktických důvodů vede chodník ke garáži,   pohled se soustředí uvnitř zahrady díky geometrickému designu s dominantami.  U prvního návrhu je ve výhledu od zadních dveří domu počítáno s oknem prostříhaným v živém plotě,  zajímavou působivou dominantou, která je přímo magnetem pro zrak. Takové “okno” chrání zahradu před přílišnou uzavřeností, přesto nepřicházíme o soukromí.

Příště si do třetice budeme povídat o půdorysném plánu, seznámíme s různými možnostmi, jak mohou tvary vzorů vypadat a jak mohou působit.

Novější příspěvky »

© 2023 My a zahrada

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑