Ukázky, nápady a komentáře, jak vytvořit současnou zahradu

Štítek: technické prvky

Zahrada s podzemní nádrží

Na protáhlé zahradě široké necelých pět metrů (4,5 x 27 m) má majitel ještě další „lahůdku“ v podobě velmi mělce pod povrchem (30 cm) umístěné nádrže na mazut (3 x 9 m), která zabírá na daném místě téměř celou šířku zahrady. Zahrada přiléhá k okrajovému řadovému domu a mělká půda s nádrží se nachází v první třetině zahrady od domu.

Tento dvojitý problém lze vyřešit nejméně třemi variantami, jak ukazují následující návrhy.

1. Návrh: Zahradní pokoj

Zahrada s podzemní nádrží12

Nádrž na mazut je zakopaná mezi pergolami, které vymezují zahradní pokoj. Povrch v zahradním pokoji je buď celý pokrytý mulčí (štěrk + ozdobná kůra) nebo jen částečně a uprostřed štěrkové elipsy je trávník →→

Zahrada s podzemní nádrží9
Zahrada s podzemní nádrží4

Zahradní pokoj a za ním část zahrady se solitérním záhonem příčně rozdělují zahradu. Zúžené průchody a zamaskování konce zahrady přitahuje pozornost a lákají k objevování skrytých koutů 

Zahrada s podzemní nádrží10
Zahrada s podzemní nádrží8

Konec zahrady tvoří malý rozšířený trávník za solitérním záhonem, který zakrývá výhled od domu a poskytuje soukromí ↑

2. Návrh: Cesta horským lesem

Zahrada s podzemní nádrží13a

Nad nádrží je trávník, jenž má štěrkový lem. Cestu vyznačují nášlapné kruhy a vede ze strany na stranu, částěčně je krytá skupinkami jehličnanů  →

Zahrada s podzemní nádrží19
Zahrada s podzemní nádrží15a

Lesní atmosféru dokreslují doprovodné trávy a kapradiny, na konci zahrady také malé listnaté dřeviny →

Zahrada s podzemní nádrží18
Zahrada s podzemní nádrží17
Zahrada s podzemní nádrží16

3. Návrh: Meandr zahradou

Zahradou se vine cesta vyznačená po celé délce nášlapnými kruhy. Vede mezi ploty, čímž maximálně využívá nejdelších linií  a zdánlivě rozšiřuje prostor.  Skupinky sloupovitých jehličnanů nebo vyšších trav brání dohlédnutí na konec zahrady a tím opět zvyšují tajuplnost a přitažlivost zadních partií  →

Zahrada s podzemní nádrží21
Zahrada s podzemní nádrží22
Zahrada s podzemní nádrží23
Zahrada s podzemní nádrží24

↑ Na konci čeká překvapení – posezení u ohniště. Popínavé rostliny, treláže nebo zástěny neubírají šířku z omezeného prostoru, ale poskytují vhodnou clonu.

Plánky a doporučené rostliny k řešením této zahrady viz  Co vysadit nad mělce uložené technické prvky.

Fotografie majitele ukazují úpravu zahrádky v duchu třetího návrhu  →

P1060154M

Zrekonstruovaný dům a nová pergola nyní lahodí oku. Až budou záhony doplněny o trsovité trávy a podle přání majitele také o několik užších kultivarů jehličnanů, bude celkový dojem velmi příznivý  ↑ →

P1060158mm

Foto: majitel zahrady Aleš

Vizualizace: autorka

Zahrada se solárními panely

Zahrada u nového rodinného domu o velikosti asi 1500 m2 je polohou domu rozdělena na dvě části, na přední zahradu s vjezdem a na zadní, prostornou zahradu s trávníkem a solárními panely.

Vizualizace návrhu: zadní zahrada se solárními panely a velkým trávníkem

Ty mají být zapracovány do návrhu tak, aby na ně ani v budoucnu nedopadal stín. Mimo to má zahrada sloužit rodině s několika dětmi, která má docela konkrétní představy, co na zahradě dělat. Velký trávník má být zachován, už teď slouží k hraní rodinného fotbálku…

V zahradě jsou hotové i další prvky – terasy s opěrnými zdmi a živé ploty.

svah s terasami pod domem a pod solárními panely

Srovnaný trávník je vymezen živými ploty ze zeravů, zimostrázů a solárními panely, za kterými se pozemek začíná svažovat. Svah pod panely a zimostrázy je již z dřívějška upraven terasami. 

Návrh zahrady rozčleňuje prostor po obvodu trávníku přidáním tvarů a výšek na několika místech. Tvar dodávají nášlapné dlaždice a vložené záhony, které mají zvýrazňující světlou barvu mulče. Výšku a zároveň i svislý tvar dodávají celoročně zelené jehličnany.

výhled z kryté terasy do zahrady – vlevo záhony s vyššími jehličnany, vpravo kompozice s převislým jehličnanem a koulí

Zahradní prostor nalevo vzadu zvýrazňují  tři vyšší jehličnany u ohniště a přední prostor vpravo od terasy jeden úzce převislý jehličnan, který dokončuje řadu zeravů (spolu se štíhlou trávou a betonovou koulí).

navržené záhony s jehličnany tvoří intimní okolí ohniště
v pozadí sad tvořený několika ovocnými stromy, mezi záhony posezení u ohně

Záhony u ohniště jsou vyplněné kačírkem (velikost oblázků okolo 20mm) a jsou příležitostí pro výsadbu různých kultivarů jehličnanů a neopadavých keřů, které doplňují trsy trav. Jinak podél plotu, pod solárními panely a na terasách jsou záhony zamulčované méně nápadnou kůrou a mohou v nich růst i opadavé dřeviny.

přístup k ohništi, které může být volně v trávě nebo lemováno plochými kameny

Důležité jsou jak sloupovité jehličnany ve štěrkových záhonech – štíhlý jalovec skalní Juniperus scopulorum ´Blue Arrow´ dorůstající 2 až 3 m, tak v blízkosti solárních panelů nižší zerav západní Thuja occidentalis ´Miky´ a  smrk sivý Picea glauca ´Daisy´s White´ (případně Thuja orientalis ´Aurea Nana´), dosahující výšky kolem 1m.

V přiměřené vzdálenosti a úhlu od panelů porostou buď tři jedle korejské Abies koreana, dorůstající výšky 4-9m a šířky 3-4m, případně kombinace jednoho smrku černého Picea mariana (syn. P. nigra) o výšce  6-7m se dvěma jeho nižšími kultivary Picea mariana ´Beissneri´ o výšce 2m.

Výběr jehličnanu u dekorační koule zahrnuje nižší převislý jedlovec západoamerický Tsuga heterophylla ´Thorsen´s Weeping´ nebo alternativně vyšší kultivary smrku omorika Picea omorika ´Pendula Bruns´ či jedle korejské Abies koreana ´Tropfstein´. Případně by se zde dal použít kultivar jedlovce kanadského Tsuga canadensis ´Pendula´, který by se ovšem musel vyvazovat do potřebné výšky a také by byl nutný pečlivý výběr konkrétní rostliny v zahradnictví – rostliny, která má tendenci k úzkému splývavému růstu.

na konci výhledu je záhon s houpačkou a malý sad vlevo, obraz pohledu symetricky lemují a zároveň usměrňují dlaždice v trávě

Prostor zahrady je kromě světlých štěrkových záhonů a tvarově dominantních rostlin členěn pomocí nášlapných dlaždic (45 x 45 cm) a betonové koule (průměr 60 cm). Od domu vedou dlaždice třemi směry – ke kouli, na opačnou stranu ke schodišti ve svahu a do třetice kolem solárních panelů přes kačírkový záhon k posezení u kamenného ohniště.

Pro pohodlnější chůzi k zadní brance jsou dlažební čtverce rozmístěny i ve štěrkovém záhonu pod magnólií, může na nich stát i lavička.

jednoduchá verze záhonu s magnolií a lavičkou na konci výhledu z domu, v rohu se nachází branka
nakonec zvolená varianta bohatěji osázeného záhonu s dětskou houpačkou
průchod k brance v rohu zahrady

Solární panely jsou pomocí kompozice rostlin a pevných prvků zakomponovány do návrhu.

cesta kolem záhonu pod panely
solární panely jsou situovány přesně k jihu

Pod panely (jižně) jsou vysázeny nízké jehličnany:

6x Thuja occidentalis ´Danica´

2x Juniperus horizontalis ´Wiltonii´

1x Abies koreana ´Bonsai Blue´V0,5m nebo Picea pungens ´Hermann Naue´

2x Juniperus horizontalis ´Blue Forest´

1x Pinus mugo ´Krauskopf´ V0,2m Š1m

Vedle panelů (západně) jsou keře:

3x Pyracantha coccinea ´Orange Glow´V2,5m

nebo ´Red Column´V2m nebo ´Golden Charmer´V2,5m

(nebo 2x Pyracantha + 1x Viburnum rhytidophyllum)

a pod pyrakantou pokryvný jehličnan:

3x Microbiota decussata

Plánek ukazuje rozmístění rostlin v okolí panelů:

cesta ze sadu směrem k ohništi a dále kolem solárních panelů k domu

Před zimostrázovým živým plotem je trojúhelníkovitý štěrkový záhon. Jeho tvar koresponduje s úhly solárních panelů i novým domem.

kačírkový záhon před zimostrázy

Záhon je osázen rododendrony, růžově nebo bíle kvetoucí horlenzií latnatou Hydrangea paniculata ´Pinky Winky´ (H. paniculata ´Grandiflora´) a kulovitou tújkou Thuja occidentalis ´Danica´ doplňující kulovité tvary v zahradě.

Pod panely je průchod ke schodům mezi terasami.

terasy s vrbou, rododendronem, červenolistými dřišťály, dále za schody s žlutým jehličnanem a žlutolistými dřišťály

Na terasách jsou zachovány vzhledné starší rostliny – kroucená vrba, rododendron, dva kuželovité smrky a na druhém konci keřovité zimostrázy se žlutolistým zeravem. Doplňuje je nová výsadba – pod vrbou rychle rostoucí stálezelená kalina vrásčitolistá Viburnum rhytidophyllum, kolem rododendronu červenolisté dřišťály Berberis thunbergii ´Pink Queen´ se střídají se zelenolistými Berberis thunbergii ´Green Carpet´.

Po druhé straně schůdků to jsou pak žlutolisté dřišťály Berberis thunbergii ´Aurea´, plazivé a převislé skalníky vrbolisté Cotoneaster salicifolius ´Gnom´ a jako dominantní prvek žlutý jehličnan zerav řasnatý Thuja plicata ´Zebrina Extra Gold´ (nebo jedlovec kanadský Tsuga canadensis ´Wintergold´) s podsadbou žlutých trsů rákosíku Hakonechloa. Barevné kultivary vnesou světlo do stinného svahu pod domem a rozveselí zídky za současného zachování pěkně rostlých dřevin.

výhled na navrženou zahradu od posezení u ohně…

Co vysadit nad mělce uložené technické prvky

Na pozemku mohou být v půdě uloženy různé technické prvky, někdy velmi mělce. Může to být případ podzemní nádrže na mazut, nad kterou je 30 cm hlíny, nebo v hloubce cca 1,5 m uložené solární hadice zabírající podstatnou část pozemku. Jak vyřešit osázení takových míst? Obecně lze doporučit literaturu týkající se budování střešních zahrad, kde bývají uvedeny seznamy rostlin pro různě hluboké nádoby.

Pokud nechceme tato problematická místa pouze zatravnit (a v případě podzemní nádrže se nad ní nedařilo ani trávníku), ale chceme je také funkčně nebo esteticky vyřešit a začlenit ke zbývajícímu prostoru, je nutné se zamyslet i nad designem.

V prvním případě (nádoba na mazut o velikosti 9 x 3 m v první přibližně třetině pozemku, velmi úzký pozemek 27 x 4,5 m) se nabídla tři řešení.

V prvním z nich, se „zahradním pokojem“, je povrch nad nádrží pokrytý sypkým materiálem – dekorační mulčí nebo štěrkem. Pokoj je vymezen pergolami, za ním vidíme osázený ostrov. Podél plotu, kde již mohou kořínky prorůstat do hloubky (viz plánek níže), je výsadba teplomilných rostlin (pod zástěnami) a trav s trvalkami (naproti zástěnám, vedle lavičky). Toto řešení může dobře sloužit v několika drobných obměnách →

Obr. 1: Barevná mulčovací kůra nebo štěrk pokrývají místo nad podzemní nádrží na mazut.

Obr. 2: Pokoj je pohledově oddělen z obou delších stran dřevěnými zástěnami.

Obr. 3: Plocha dekorační kůry je spojena do oválného oka.

Obr. 4: Plánek se „zahradním pokojem“.

Druhé a třetí řešení předpokládá možnost výsadby odolné trávníkové směsi nad nádrž a v okrajích kolem ní výsadbu vysokých trav. Pro dekoraci je použit štěrk, ve kterém rostou kromě vysokých trav i nižší trávy nad nádrží.

Řěšení inspirované horskými rostlinami – jehličnany, travinami, kapradinami – má, kromě kulatých dřevěných dlaždic, jako přitažlivý bod při cestě zahradou ozdobnou studnu  →

Obr. 5: Nad nádrží je trávník, štěrk vyplňuje rohy problematické plochy, rostou v něm nižší trávy, mimo nádrž i vyšší ozdobnice čínské.

Obr. 6: Plánek s vyštěrkovanými rohy v obdélníku s mělkou půdou, výsadba je inspirovaná horským biotopem.

Třetím řešením úzkého pozemku s nádrží je cesta vinoucí se zahradou, která začíná u štěrkového meandru a končí před dřevěným obloukem a dvěma kroucenými vrbami →

Obr. 7: Zahradou se vine cesta z kulatých nášlapných dlaždic, meandr nad nádrží vyplňuje štěrk s travinami a Kleopatřinou jehlou.

Obr. 8: Pod prvním meadrem se pod zemí skrývá nádrž, je vyplněn štěrkem a nenáročnými travinami.

Vhodné rostliny: směs druhů trav, rozličných výškově, tvarově i barevně – vysoké trávy Miscanthus sinensis ´Malepartus´, M. sinensis ´Gracillimus´, sivé trávy Helictotrichon sempervirens, Festuca, Leymuskapradina Athyrium filix-femina, traviny do stínu Luzula, Carex montana, pokryvný jalovec Juniperus horizontalis, trvalky Kleopatřina jehla Kniphofia uvaria, kokarda Gaillardia, kosatec Iris, záplevák Helenium.

Druhý popisovaný případ, nehluboko (1,5 m) umístěné hadice pro tepelné čerpadlo, nabízí poněkud širší možnosti výsadby a úpravy místa. Ovšem opět nemůžeme počítat se stromy a vyššími keři, můžeme použít menší keře, trvalky, trávy, cibuloviny, kapradiny a ostřice do stínu.

Jedním z možných řešení by bylo místo navrhnout a osadit jako vřesoviště, pokud nevlastníme pozemek na zásaditých horninách (např. vápenatá půda). Pokud je tato podmínka splněna, dodáme vřesovištním rostlinám do půdy rašelinu s pískem a vytvoříme kompozici z různých vřesů, vřesovců, nízkých azalek a rododendronů. A dalších rostlin, které snášejí kyselou půdní reakci. V tomto návrhu je v centrální části před terasou dán prostor výsadbě namísto obligátního trávníku →

Obr. 9: Vřesoviště průchozí po stezkách. Průchod přes něj zvyšuje míru příjemného zážitku z krásy nízkých rostlin. V pozadí pergola, kterou se vstupuje do sadu.

Obr. 10: Pohled od pergoly na nízkou výsadbu.

Obr. 11: Celkový pohled na zahradu rozdělenou sad a vřesoviště.

Nízké rostliny pro vřesoviště:

rododendrony Rhododendron impeditum, R. hippophaeoides, R. russatum, vřesy Calluna vulgaris ´Spitfire´, vřesovce Erica x darleyensis ´Kramer´s Rote´, E. vagans ´Pallida´, libavka Gaultheria, leukote Leucothoe.

Doprovodné rostliny:

nízký jalovec Juniperus procumbens ´Nana´, půdopokryvné skalníky Cotoneaster microphyllus var. cochleatus, C. adpessus, nízké panašované brsleny Euonymus fortunei ´Emerald Gold´, E. fortunei ´Silver Queen´, mochna křovitá Potentilla fruticosa, zakrslá vejgelie Weigela ´Piccolo´.

Vhodné mělkokořenící keře:

borovice kleč Pinus mugo, trojpuk Deutzia, kalmie Kalmia, zákula Kerria, ptačí zob Ligustrum, kalina Viburnum.

Vyhnout bychom se naopak měli hlubokokořenícím keřům:

netvařec Amorpha, komule Buddleja alternifolia, čimišník Caragana arborescens, kdoulovec Chaenomeles, žanovec Colutea, svída Cornus controversa, ruj Cotinus, čilimník Cytisus scoparius, rakytník Hippophae, cesmína Ilex, zimolez Lonicera, kustovnice Lycium, mahonie Mahonia, trnka Prunus spinosa, hlohyně Pyracantha, řešetlák Rhamnus catharticus, růže Rosa, tamarašek Tamarix, réva Vitis, vistárie Wisteria.

Třetí návrh byl vytvořen pro zahradu s vápenatou půdou v teplé oblasti. V pravidelném designu u moderního domu je navržena teplomilná skalka s exotickými rostlinami, které nicméně mohou růst v našich teplých krajích.

Více o této zahradě na stránce Publikace.

Obr. 12: Skalka před velkým oknem, pozadí tvoří živý plot z bambusů.

Obr. 13: Skalka a bazén jsou lemovány štěrkovou bordurou.

Obr. 14: Bazén vhodně doplňuje nejen řada růží a jemné ozdobnice, ale také skalka s exotickými agáve, liliochvostci a většími kameny.

Obr. 15: Celkový pohled na uspořádání zahrady.

Rostliny pro pouštní skalku:

agáve Agave parryi, Agastache ´Ava´, juka Yucca filamentosa, Y. baccata, Y. rostrata, opuncie Opuntia humifusa, O. phaeacantha, liliochvostec Eremurus, máčka Eryngium paznechtník Acanthus.

U použití pouštních rostlin je nicméně zapotřebí opatrnosti v souvislosti s hadicemi pod zemí, neboť tyto rostliny mohou mít jako adaptaci na původní přírodní podmínky hluboké kůlovité kořeny. Při nákupu rostlin původem ze suchých pouštních oblastí se informujeme u zahradníka na jejich kořenový systém.  Porozhlédnout se a nakoupit můžeme například na:  http://www.cesketropy.com

Vizualizace: autorka

© 2024 My a zahrada

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑