Ukázky, nápady a komentáře, jak vytvořit současnou zahradu

Štítek: situační plán

Konec zahrady v nedohlednu

Na jednom konci následující zahrady stojí dům a druhý konec je téměř v nedohlednu, zato šířka zahrady o mnoho nepřekračuje šířku domu:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je p%C5%AFvodn%C3%AD-stav1-724x1024.jpg.

Zahrada má výhodu ve své velikosti (2000 m²), nicméně potřebuje vyřešit některé nevýhody vyplývající z dlouhého tvaru:

→ aby nepůsobila dojmem tunelu;

→ aby byly využity všechny části zahrady, i ta nejvzdálenější od domu;

K těmto úkolům se přidávají přání majitelů:

→ aby rodina měla soukromí vzhledem k bočním sousedním pozemkům;

→ aby zahrada byla hezká na pohled, byl v ní dětský koutek, měla pár ovocných stromů a keřů, v blízkosti domu byla kůlna;

→ aby zahrada, která se nachází na kopci, měla místa posezení chráněna před větry;

→ aby část zahrady byla v japonském stylu;

→ aby výsadba byla především z keřů, může být i ze stromů a trav, ale ne z náročných květin.

Z několika variant, jak by zahrada mohla vypadat, majitelé vybrali následující:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog7-1024x640.jpg.
Dům se vstupní dlažbou, v pozadí zahrada složená ze tří částí.

Dlouhá část zahrady za domem je rozdělena přibližně na třetiny. Vznik těchto zahradních oddílů dovoluje vtáhnout rostliny dovnitř plochy, tím upoutat pozornost na výsadbu a zvýšit dojem tajemna a přitažlivosti.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog5-1024x640.jpg.
Výhled z domu do zahrady.

První třetina u domu je okrasná a nejvýraznějším prvkem je chodník vinoucí se mezi záhony. Konečná podoba chodníku a štěrkových záhonů je výsledkem diskuzí s majiteli a začlenění jejich konkrétní představy, jak má cesta mezi terasou a zahradním domkem vypadat. Domek je umístěný na exponovaném místě v průhledu mezi sousedními pozemky a je obklopen stálezelenými keři, které mají také clonící funkci včetně okrasné. Zahradní domek spojuje s terasou cesta z nepravidelných plochých kamenů. Vlnovku cesty kopírují štěrkové záhony. Terasu obklopují keře a ze směru větrů ji chrání skupina sloupovitých borovic s keři leukote.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je situa%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-e1306876776945.jpg.

Druhá třetina je tvořena výsadbou keřů ve tvaru C a vytváří tak prostor pro různé aktivity – posezení, hry, je možné přidat ohniště, nebo v budoucnu vystavět bazén či vodní nádrž. Prostor uzavírá rovná řada krycích keřů a před nimi vysázené dva vysoké stromy, které by v takto velké zahradě neměly chybět – dodávají jí výšku a zároveň letní stín. Byl vybrán zmarličník japonský, kterému nevadí místní terénní deprese, která bývá vlhčí. Vedle zmarličníků mohou růst menší, krásně kvetoucí stromy – dřín květnatý a muchovník. Od dvou buků vede „tajná“ pěšinka do dětského koutku.

Poslední třetinu tvoří užitková část s jabloněmi, třešněmi, hrušněmi, rybízy, malinami, záhonem pro jahody i hrášek a cokoli, co si majitelé budou přát pěstovat. Je tady dost místa pro ekologické kompostování. A z konce zahrady je volný výhled přes pole do krajiny.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog6-1024x640.jpg.
Severní stěna domu se zahradním domkem a výsadbou tvořící tři části zahrady.

Okno do ložnice je zakryté cypřišky nutkajskými a rododendronem. V poslední třetině zahrady, nejdále od domu, je vidět sad i záhon pro zeleninu. Mezi domem a sadem je výsadba ve tvaru C.

Dům a zahradní domek zasazené do zeleně.

V blízkém okolí domu je několik samostatných skupin stromů a keřů. Jejich účelem je zakrýt pohled do okna ložnice z jedné boční strany, omezit foukání větrů na terasu a omezit pohled do okna kuchyně z druhé boční strany domu. V přední části mají za úkol zakrýt betonovou zeď oddělující pozemek od komunikace a vznikne tak příjemný vstupní prostor. Skupinky borovic a cypřišků dům krásně zarámují.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog8-1024x640.jpg.
Vstupní část zahrady;
zcela vlevo jsou před jižním oknem z kuchyně borovice podsazené stálezelenými keři leukote.

Pod západním oknem kuchyně je záhon se směsí vřesů, vřesovců a plazivých jalovců. Z kuchyně je také výhled na magnolii, stálezelené bobkovišně, sloupovité borovice a žlutolisté dřišťály před betonovou zdí. Kolem vydlážděného parkingu rostliny kromě trávníku nejsou, neboť se zde v zimě nahrnuje sníh z dlažby.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog4-1024x640.jpg.
Prostřední třetina s dětským koutkem ukrytým za sloupovitými buky.

Sloupovité buky vymezující průchod do dětského koutku. Od buků vybíhá řada svíd bílých, kterými končí výhled z domu. Aby byl výhled zajímavý celý rok, je navržena svída s bíle panašovanými listy a červenými větvemi pro zimní přitažlivost.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog1.jpg.
Pohled z opačné strany – vlevo jsou vidět zmarličníky a dřín květnatý.

Mezi zmarličníky může být zavěšena houpací síť a na podzim jejich listí voní po buchtách. V obloucích keřů jsou vysázeny na jaře vonící kaliny a pustoryly.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog2.jpg.
Zákoutí s tvarovaným zimostrázem mezi stříbrnolistými dřevinami a keřovou borovicí.

Posezení schované za obloukem z  meruzalek, jalovců, magnolie a stříbrnolistých jeřábů nebo hrušní není vidět od domu. Místo tvarovaného keře může být jiný výtvarný doplněk – plastika, váza, pítko, apod.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog9-1024x640.jpg.
Výhled z terasy do zahrady rozděluje mohutný pilíř. Zjemňují ho zpoza něj vykukující trsy trav a japonský javor.

Vlevo od pilíře se jeho svislý tvar opakuje na štíhlých sloupovitých stromech (buk lesní). Vpravo je vidět zátiší s japonskou lampou obklopené výsadbou v japonském duchu (javory, magnolie, borovice, velkolisté hortenzie).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog10-1024x640.jpg.
Mezi borovicemi a pilířem je výhled na záhon s několika různými kultivary javoru dlanitolistého, žlutolistým javorem japonským, hortenziemi a červenolistým bezem.

Vedle pilíře je půlkruhový štěrkový záhon, v něm jsou vysázené trávy a vyšší červenolistý kultivar javoru dlanitolistého.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je blog14-1024x640.jpg.
Zahradní domek uprostřed stálezelených keřů (bobkovišně vlevo, kaliny vrásčitolisté vpravo), cesta a kolem ní štěrkové záhony s vřesy, vřesovci, zakrslými kultivary smrku a červenolistým dřišťálem malého vzrůstu.

Při výběru keřů je dávána přednost bíle kvetoucím druhům (např. v okolí domu magnolie, hortenzie, kaliny, svídy, tavolníky, bobkovišně). Výjimku tvoří malé růžové vřesy a vřesovce pro kontrast se světlým štěrkem nebo domem. S bílou barvou kontrastují i červenolisté kultivary (javory, dřišťály, ruje, bez), střídmě také žlutolisté (javor, dřišťály).

V zimním období budou působivé jehličnany, bobkovišně, leukote, kaliny vrásčitolisté, červené bezlisté větve svíd nebo červené plody kaliny obecné.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je V%C3%BDsadbov%C3%BD-pl%C3%A1n-e1306876839921.jpg.

Myslíme na děti – místo pro hry

Už jsme si povídali, jak může vypadat vybavení dětského hřiště, také že bychom do jeho blízkosti neměli vysazovat jedovaté rostliny a dnes bychom mohli povídání rozšířit o to, kam kout s dětskými radovankámi na zahradě umístit. Naše úvahy o zahradním místě pro hry by se měly odvíjet za prvé od vybavení , která chceme pro děti pořídit (houpačka, lezecká stěna, hřiště pro míčové hry, bazén, apod.), neboť od zamýšleného vybavení se odvíjí i velikost potřebného prostoru, a za druhé od věku dětí, kdy mladší děti asi budeme chtít mít pod dohledem, zatímco starší děti naopak přivítají místo, které bude od domu vzdálené a budou tak mít na zahradě své soukromí.

Součástí prostoru pro děti, který nemusí být jednoznačně vymezen pouze dětem, ale měl by být na zahradě k dispozici, je travnatá plocha na slunci i ve stínu, nejlépe ve stínu stromu. Stín, který poskytuje strom, je pohyblivý, roste tam bez problémů tráva, na kterou se dají rozložit hračky. Nebo, jak jsem viděla při nedávné návštěvě, je zem pod borovicí vejmutovkou vystlána jehličím, na kterém se také dá rozložit deka a hrát si. Dětmi bude využívána i vydlážděná plocha, také tam je v případě pohody možné rozšířit své království třeba s kočárky a autíčky. A což teprve, je-li poblíž oblázkový záhon, ze kterého je možné vynášet kamínky… takové štěstí a radost pro dvouleté ratolesti.

Pokud zvolíme variantu pro menší děti, pak nám bude dostačovat docela malá plocha někde poblíž východu na terasu. Houpačku a skluzavku podsypeme pro měkké dopady drobnou kůrou nebo pilinami, malý nafukovací bazének může být na trávníku. Houpačku také můžeme zavěsit na pergolu nebo silnou větev stromu.

 

Obr. 1: Hrací místo s kůrou 2,9 x 2,9 m. Venkovní prostor pro stolování je propojen s místem pro hry dětí. Až děti vyrostou, je možné osadit místo trvalkami – trvalkové záhony pak budou souměrně obklopovat terasu.

 

Obr. 2: Dětský kout vystlaný kůrou 6 x 6,5 m. Na kout je dobrý výhled z terasy, okolo vysázené keře jsou zatím malé, jak děti porostou, porostou i keře a zakryjí přímý výhled.

 

Hrací místo s pískovištěm vybavíme lavičkou, kde mohou hry sledovat dospělí nebo ji použijí děti pro své „nástroje“. Jako praktické řešení se nabízí zbudovat pískoviště tak, aby jeho okraje byly vhodné k sezení.

 

Obr. 3: Skluzavka do zapuštěného pískoviště, velikost hřiště 6 x 4 m. Na hřiště je výhled z oken domu i z venkovního posezení. Osmihranné pískoviště má boční stěny zakončené deskami k sezení.

 

Hotová vybavení, jako domky s žebříky, trampolíny, apod., bývají náročná na prostor a musíme proto už ve fázi rozvržení zahrady promyslet jejich umístění. Stejně pečlivě bychom měli rozvážit polohu náročných vybavení sloužících celé rodině, jako jsou vířivky, bazény, kurty, kdy ovšem mnohdy není na zahradě příliš míst na výběr, kam by se vešla.

 

Obr. 4: Výhled z terasy je na bazén i na dětské hřiště umístěné podél živého plotu. Trampolína má průměr 3 m, domeček se skluzavkou zabírá 4 x 4,5 m, bazén má velikost 7 x 3,4 m.

 

Pro větší děti už budeme plánovat buď zmíněná vybavení, nebo jim vyčleníme odlehlejší část zahrady například s  posezením na vzrostlém stromě, nebo se zahradním domkem, nebo i s ohništěm.

 

Obr. 5:   Dětský kout s domkem za hradbou keřů a stromů tvoří  „pokoj“  o velikosti          5 x 5 m, vzdálenost mezi stromy pro houpací síť je 4m.

 

Obr. 6:  Zahrada ve svahu s ohništěm i se stromy poskytujícími skryté útočiště velké        5 x 5  m.

 

 

 

——————————————————————–

Obr. 7, 8, 9, 10, 11: Vizualizace dětských hřišť

 

Následující ukázky jsou z tvorby a realizací firmy Milogarden, kdy tenisový kurt a jeho zázemí zabírají  podstatný díl zahrady,  dětské hřiště je na opačné straně domu vedle terasy →

Obr. 12, 13, 14: Zahrada s hřištěm pro menší děti a s kurtem pro sportovně založené členy rodiny.

 

Další užitečná doporučení pro rodinnou zahradu:

–          při výsadbě se výhýbáme nejenom jedovatým rostlinám, ale také těmi s trny, ostny

apod.

–          pečlivě uvážíme použití vodních nádrží

–          můžeme upřednostnit veselé a výrazné barvy dětského vybavení, nábytku i

okolních rostlin

–          pořídíme lehce omyvatelný nábytek

–          pod skluzavky, houpačky apod. použijeme materiál zmírňující dopady

–          na dohled dáme ptačí krmítka, koupadla

–          vysadíme rostliny přitahující motýly – např. komule Davidova Buddleia davidii

nebo lákající ptáky – muchovník Lamarckův Amelanchier lamarckii, temnoplodec

černoplodý Aronia melanocarpa, apod.

 

Ukázky zahradních návrhů:  autorka, Miloslav Špáňa

Foto:  Miloslav Špáňa

 

 © 2024 My a zahrada

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑