Ačkoli je zima právě za námi, je zapotřebí v předjaří zvládnout řez svíd (dřínů) s barevnou kůrou. Podporujeme tím růst mladých větví, které jsou u některých druhů a kultivarů svíd nápadně barevné. Starší větve intenzívní barvu ztrácejí, a proto, chceme-li udržet barvu větví, musíme keře každoročně řezat. Týká se to především svídy bílé Cornus alba a svídy výběžkaté Cornus sericea (syn. C. stolonifera).

Budeme potřebovat:

zahradnické nůžky

Jasný a stručný návod pro řez svíd je v knize Colin Crosbie: Základy prořezávání, která určitě stojí za prostudování, neboť obsahuje další užitečné a nadmíru přehledné postupy pro řez ostatních keřů, stromů a popínavek.

1. Nejprve odstraňte všechny poškozené nebo neduživé výhony.

2. Pak ořežte všechny slabé a tenké výhony.

3. Nyní proveďte řez silných a zdravých výhonů. Každý výhon seřízněte na poslední pár zdravých oček co nejblíže k patce. Proveďte rovný řez těsně nad nimi – viz obr.3.

4. Vyřežte všechny křížící se větve a zkroucené výhony.  Výsledek – viz obr.5.

A výsledek v kompozici:

svída bílá (červené letorosty) se svídou výběžkatou (zelenožluté letorosty); zdroj: http://www.barneswalker.co.uk/about.asp

Nakonec uvádím některé kultivary svíd s barevnou kůrou:

Cornus alba ´Sibirica´  svída bílá s korálově červenými větvemi

Cornus alba ´Kesselringii´  svída bílá s kůrou černočervenou

Cornus sericea (syn. C. stolonifera) ´Flaviramea´   svída výběžkatá se zelenožlutými větvemi

Cornus sericea (syn. C. stolonifera) ´Kelsey´   svída výběžkatá s červenohnědými letorosty a nízkého vzrůstu

Foto: Barnes Walker Limited