Vydlážděné schodiště obklopené barevnou a tvarově zajímavou výsadbou dávají zapomenout na prudkost svahu a využívají svah jako kulisu →

Keře a stromy ukončují trávník a lemují hranu svahu; v sousedství dospělých stromů obstojí buď přesný tvar kulovitých zimostrázů nebo živé barvy růží →

Mezi světlými kamennými schody je zelený trávník, odlišné barvy zvýrazňují jednotlivé úrovně →

 

Pohledy z horních částí svahů mohou být ukončeny vysokou stěnou např. stromů nebo stavby, pokud se však nabízí krásný výhled do krajiny, mělo by toho být využito jako další bonus zahrady…

Pohled shora na zarovnanou terasu s bazénem; výhled uzavírá hradba vysokých stromů →

Výhled přes mírně zvlněnou louku do krajiny →

 

Více na:

Foto:  http://www.lederleitner.at