My a zahrada

Ukázky, nápady a komentáře, jak vytvořit současnou zahradu

Archiv rubriky: Zahradní design (page 2 of 24)

Nápady pro zahrádku v zahradkářské kolonii

Že bývá malý kousek půdy v zahradkářské kolonii beze zbytku využitý k pěstování různých jedlých rostlin, je běžné. Ale přání, aby stejný kousek půdy skýtal i útulné soukromí, možná tak časté není.

Následující obrázky ukazují řešení zahrádky úzké 4 metry, zato dlouhé 32 metrů, kterou na jedné z delších stran vymezuje chodník vedoucí zahradkářskou kolonií a kterou zahradní chatka rozděluje na dvě nestejně velké části →

↑ Soukromí má vzniknout v bezprostřední blízkosti chatky a v menší části zahrádky (větší plocha za chatkou má nadále sloužit jako užitková).

Aby vznikl prostor odcloněný od pohledů kolemjdoucích zahradkářů a také od výhledů z domu za plotem, jsou navrženy optické bariéry, které zároveň budou něčím hezké a zajímavé  →

Jak na vytvoření soukromí:

–  pomocí živého plotu stříhaného do obloučků – jeho tvar pomůže odvést pozornost od faktu malého prostoru (výška stříhaného plotu je 1,8 m ve špičkách a 1,55 m ve sníženinách) a splní funkci pohledové clony;

–  pomocí pokračování téhož tvaru na dřevěných zástěnách, které ovšem v porovnání s živým plotem zaberou nepatrnou šířku, což je podstatné v úzkém průchodu kolem chatky. Zástěny by měly mít světlou barvu, může být i bílá, opticky  se tím zvětší prostor. Zástěny mohou být s mezerami mezi latěmi nebo plné pro vytvoření dokonalého soukromí  → →

kojetin62

–  pomocí dřevěného oblouku ve světlé barvě (v barvě zástěn) a převislého stromu, jehož větve se sklánějí nad a kolem oblouku;

–  pomocí keře a dvou sloupovitých sakur před obloukem; oblouk i dřeviny omezí pohledy z chodníku  → →

Jak na odclonění vyššího domu těsně za plotem:

–  pomocí sloupovitých kultivarů dřevin: dvou sakur a dvou jehličnanů;

–  pomocí dřevěné konstrukce lavice se stříškou, po níž se pnou rostliny → →

Ostatní prvky a tvary v zahradě:

– opakování prvků má v zahradách harmonizující účinek (zde se opakují dvojice sakur, barvy dřeva, tvary prvků);

– v malé zahrádce se vyplatí udržet pohled na místě: slouží k tomu tvarově zajímavé prvky a promyšlená výsadba;

– součástí návrhu jsou proto meandrující záhony a vydlážděné „oko“ pro malý gril;

– prostor kolem chatky je omezený, ale zároveň frekventovaný. Pevný povrch v podobě dlažby je tudíž praktickou volbou pro úzký průchod i místo k posezení. (Udržování velmi malých travnatých ploch by přineslo více obtíží než užitku.)

– vzhledem k nevelkému prostoru jsou součástí návrhu dvě na míru zhotovené dřevěné lavičky;

– soubor rostlin pro zahrádku (úzké dřeviny, traviny a trvalky spolu s cibulovinami před posezením) doplňuje tvary, přidává barvy a respektuje její prostorové možnosti → → →

kojetin61

Plánek zahrádky →

 

Vizualizace a plán: autorka

 

 

3x dlouhá zahrada

V kurzu navrhování zahrad se učíme, jak účelně uspořádat zahradní prostor. Následující ukázky návrhů a další články na My a zahrada doplňují probíraná témata.

Zahrady delší než širší bývají poměrně běžné, mohou být velké i úplně malé. Výhled hlavním směrem je dlouhý, ale může být omezený do šířky. K tomuto faktu je zapotřebí přihlédnout a pokusit se v takovém případě odpoutat pozornost od bočních hranic. To se nám může povést plánovitým vedením pohledu. Jiným řešením může být rozdělení dlouhé zahrady na kratší úseky. Můžeme ovšem zůstat u tradičního řešení pro dlouhé pozemky – výhled směřuje po přímé linii na konec.

Nerušený osový výhled známe z historických zahradních slohů, je podpořen symetrickým rozvržením plochy i prostoru. Důležité zde je, aby výhled měl cíl – například v podobě dekorace.

Rozdělením zahrady na kratší úseky vznikají příznivější menší prostory, více či méně oddělené, které mohou mít různou funkci. Rozdělit zahradu lze nejen vznikem čtvercových či obdélníkových “pokojů”, ale také například tvarem dvou C za sebou nebo tvarem osmičky (dva kruhy za sebou).

Při plánovitém vedení pohledu do dálky pohled postupuje kmitáním zleva doprava a zpět až k horizontu. Vlastně tak vytváříme meandr, jehož základem může být několik kruhů za sebou nebo několik diagonálních čtverců (obdélníků) za sebou. Taková zahrada je prodchnuta pocitem pohybu. Podél bočních hranic vznikají půlkruhovitá nebo trojúhelníkovitá zákoutí, která, pokud jsou vyplněna vyššími prvky (nejspíše rostlinami), částečně zakrývají výhled, což působí tajemně a přitažlivě.

 

4. střed vyplněný bazénem

Zahrada má dlouhý výhled, který začíná bazénem v blízkosti domu a pokračuje ke studni ve druhé polovině zahrady →

č5Bazén zapadá do celkového vnímání prostoru zahrady díky dlažbě z jedné strany a štěrkovému záhonu z druhé. Dlažba bazén spojuje s domem a záhon ho přirozeně začleňuje do zahrady. Pohled je vedený díky jednotlivým rostlinám ve štěrku a pak naproti díky rohům vyvýšených záhonů rozestavených v diagonálním úhlu. Dlažba se za bazénem napojuje na štěrkový meandr, kterýžto pokračuje dál do zahrady  →

AA Čeperka1Meandr vinoucí se středem zahrady poutá pozornost a velkorysé boční prostory mohou dobře sloužit hrám dětí →

AA Čeperka3

 

5. osamocený strom

Zahrada má hlavní bod výhledu – vzrostlý strom. Její zadní část bude nadále sloužit jako užitková →

tr1Zahradě dominuje nejvyšší prvek, je zapotřebí ho nenásilně zapracovat do návrhu. Řešení se nabízí vytvořením meandru pomocí dvou kružnic umístěných za sebou; vzniklý travnatý meandr vede pohled ke stromu. Vzdálenější kružnice kopíruje korunu stromu a zdůrazněné obklopující kruhy drží pozornost na místě, přičemž tato geometrie v ploše vyzvedává význam výškového prvku. Levý okraj meandru tvoří dlážděný chodník, který spojuje dům se vchodem do užitkové zahrady za treláží →

strom v zahradě1strom v zahradě3

 

6. volný průhled středem

Přímá linie hlavního výhledu nerušeně pádí až k vzdálenému plotu. Linie je vymezena vlevo sadem, vpravo budovou, zeleninovým záhonem a skleníkem →

fr98V přední části vybíhají k prázdné ose výhledu špičky lístků, čímž pohled meandrovitě vedou k závěrečné zajímavosti. Lístkové záhony jsou vyplněny sivo-modrými rostlinami (majitelé preferují levandule a středomořský styl). Na konci volného průhledu je zajímavost – v návrhu bílá magnolie. Perspektiva a význam magnolie jsou podpořeny sbíhajícími se liniemi sloupovitých ovocných stromů. Původně prázdnější pravou část zahrady vyplňují okrasné a ovocné keře a posezení s krbem  →

f100

Viz také:

3x široká zahrada

 

 

3x široká zahrada

V kurzu navrhování zahrad se učíme, jak účelně uspořádat zahradní prostor. Následující ukázky návrhů a další články na My a zahrada doplňují probíraná témata.

Začneme zahradami, které mohou být celkově velké, ale směrem hlavních výhledů jsou mělké, vzdálenost mezi divákem a hraničním plotem je krátká. V návrhu se s úspěchem mohou použít diagonální linie, které prodlužují perspektivu díky vedení pohledu podél nejdelší možné linie.  Další možností řešení je odpoutat pozornost od hranic pozemku pomocí rostlin. Také se můžeme pokusit podržet divákovu pozornost uvnitř zahrady. Geometrické vzory, které samy o sobě přitahují pozornost, to dokážou.

Kombinací zmíněných řešení využívá návrh krátké, široké zahrady →

1. cesta středem

Původní chodník vede z terasy u domu k plotu a pak vlevo k brance. V pravém rohu zahrady je vymezené místo pro vířivku  →

a1Návrh počítá s malou úpravou chodníku tak, aby ho mohly kopírovat trojúhelníkovité záhony a průchozí pergola. Pergola ukončuje osový výhled, dodává perspektivě výšku. Popínavé rostliny se mohou pnout po pergole a částečně zakrývají ohyb cesty pod pergolou spolu s dalšími rostlinami a tvoří i v krátkém, přehledném prostoru přitažlivé tajemno. Přepony trojúhelníkovitých záhonů tvoří žádoucí diagonální linie. Výšky na horizontu jsou doladěny skupinami sloupovitých buků a sakur (zároveň zakryjí stavby za plotem). V neposlední řadě jsou důležité i barvy rostlin – v záhonech u terasy jsou zdůrazněny teplé červené a žluté barvy, zatímco v záhonech pod pergolou chladné modré, šedé a bílé barvy – což ve směru hlavního výhledu dodá zahradě potřebnou iluzi delší vzdálenosti →

AA Albrechtice2

 

V dalších návrzích se uplatňuje odpoutání pozornosti od hranic pozemku pomocí masy rostlin a také pomocí různých zahradních zajímavostí, jako jsou lampa, oblouk, lavice nebo vyznačené cesty, přičemž střední část zahrady zůstává prázdná, což má moc opticky zvětšit prostor →

2. uprostřed prázdno

Zahrada bez pravých úhlů má rovný výhled z domu (zároveň z terasy) poměrně krátký →

mn8 Majitelé zahrady preferují filozofii feng-šuej, z čehož přirozeně vyplynul prázdný střed obklopený osmi sektory. Za “středem štěstí” se nachází sektor ohně, který je symbolizován lampou a červeným kultivarem pierisu. Obojí je umístěno v kamenném zákoutí, jehož pozadí tvoří světlé materiály  – bíle panašované keře a k zajištění soukromí slouží světle šedé dřevěné zástěny. Zvolené barvy ze studeného spektra na konci výhledu prodlužují perspektivu  →

mn1Podrobněji o zahradě:

https://myazahrada.cz/wp-content/uploads/2011/10/Zahrada-feng-%C5%A1uej.pdf

 

3. okružní cesta

Zahrada se ve směru výhledu zpod zastřešené pergoly mírně svažuje, je opět širší než delší. V pravém zadním rohu je branka, těsně před ní leží poklopy čističky →

o 1Návrh využívá prázdný “zvětšující” střed a rostliny maskují nedaleký spodní plot. I přes krátkou vzdálenost mezi terasou a koncem zahrady nabízí klesající terén jasné odstupňování výšek rostlin. V nejníže položené části zahrady mohou být zastoupeny vyšší dřeviny, před nimi je pás středních dřevin, u terasy rostou nižší rostliny – trávy a trvalky. Šířku výhledu rozbíjí zdůrazněný štěrkový okružní chodník →

okruh1Chodník propojuje zahradní prostor. Ve spodní části  prochází výsadbou a nabízí bližší kontakt s rostlinami. Mezi stromy je zakomponována lavice, ze které se nabízí výhled přes nižší keře opačným směrem. Jeden z podstatných aspektů tohoto návrhu spočívá v intimním spojení majitelů a návštěvníků zahrady s živou přírodou, aniž by byla zastřešená terasa zahlcena rostlinami (a tím příliš tmavá, stinná) →

t12t9

Viz také:

3x dlouhá zahrada

 

« Older posts Newer posts »

© 2020 My a zahrada

Theme by Anders NorenUp ↑