Druhá varianta pro řešení zahrady ve tvaru L (bližší popis původního stavu a požadavků na nové řešení najdeme na stránce Jak úspěšně navrhnout zahradu ve tvaru L):

původní stav

Tentokrát je zahrada propojena oblouky a vlnovkami. Ladné křivky určují okraje záhonů, tvarují dřevěné podlahy, vydlážděné posezení a v neposlední řadě má tvar vlnovky zídka určená k sezení před vzrostlou borovicí. Sedací zídka doplňuje možnosti sezení v místě stolování, kde je navržen také krb. Vlnovka pokračuje štěrkovým záhonem k průchozí bráně, za kterou se schází k potoku. Bránu spojuje s dlažbou kolem domu oblouk z prken uložených ve štěrku. Další dřevěný oblouk je podstatně širší a je v něm zapuštěna vířivá vana. Před obloukem keřů v trávníku, může, ale nemusí být okrasný strom, v návrhu jsem zamýšlela jeden z dřínů, např. Cornus florida. Ve štěrkových záhonech se střídají trvalky s trávami, v záhoně, přes který se přechází od domu k vířivce mohou být pěstovány také různé bylinky.

 

navrhované řešení