Na protáhlé zahradě široké necelých pět metrů (27 x 4,5 m) má majitel ještě další lahůdku v podobě velmi mělce umístěné nádrže na mazut (9 x 3 m) třicet centimetrů pod povrchem. Zahrada přiléhá k okrajovému řadovému domu a mělká půda s nádrží se nachází v první třetině zahrady od domu.

Tento dvojitý problém lze úspěšně vyřešit nejméně třemi variantami, jak ukazují následující návrhy.

1. Návrh: Zahradní pokoj

Zahrada s podzemní nádrží12
Zahrada s podzemní nádrží9

„Zahradní pokoj“ a za ním ležící solitérní záhon rozdělují úzkou dlouhou zahradu na několik částí, které působí příznivěji a zároveň zúžené průchody přitahují pozornost a lákají k objevování skrytých koutů  →

Zahrada s podzemní nádrží4
Zahrada s podzemní nádrží10
Zahrada s podzemní nádrží8

Konec zahrady tvoří malý rozšířený trávník za solitérním záhonem, který zakrývá přímý výhled a poskytuje soukromí ↑

2. Návrh: Cesta horským lesem

Zahrada s podzemní nádrží13a

Nad nádrží je trávník, jenž má štěrkový lem. Cestu vyznačují nášlapné kruhy a vede dynamicky ze strany na stranu, částěčně krytá skupinkami jehličnanů  →

Zahrada s podzemní nádrží19
Zahrada s podzemní nádrží15a

Lesní atmosféru dokreslují doprovodné trávy a kapradiny, na konci zahrady také malé listnaté dřeviny →

Zahrada s podzemní nádrží18
Zahrada s podzemní nádrží17
Zahrada s podzemní nádrží16

3. Návrh: Meandr zahradou

Zahradou se vine cesta vyznačená po celé délce nášlapnými kruhy. Opět vede úhlopříčně od kraje ke kraji, čímž maximálně využívá nejdelší linie  a zdánlivě rozšiřuje prostor.  Vyšší skupinky sloupovitých jehličnanů nebo trav brání dohlédnutí na konec zahrady a tím opět zvyšují tajuplnost a přitažlivost zadních partií  →

Zahrada s podzemní nádrží21
Zahrada s podzemní nádrží22
Zahrada s podzemní nádrží23
Zahrada s podzemní nádrží24

↑ Kde čeká překvapení v podobě oblouku a ohniště. Popínavé rostliny, treláže nebo zástěny neubírají šířku z omezeného prostoru, ale poskytují vhodnou clonu.

Plánky a doporučené rostliny k řešením této zahrady viz  Co vysadit nad mělce uložené technické prvky.

Fotografie reálného stavu ukazují úpravu zahrádky v duchu třetího návrhu  →

P1060154M

Zrekonstruovaný dům a nová pergola nyní lahodí oku. Až bude zahrádka doplněna o plánované praktické travní obrubníky, nové nášlapné kruhy, trsovité trávy a podle přání také o několik užších kultivarů jehličnanů, bude celkový dojem velmi příznivý  →

P1060158mm
P1060157M

viz foto-vizualizace  →

Úzká zahrada s trávami-oř.

Foto: majitel zahrady Aleš

Vizualizace: autorka